1933-й: «Бывшие люди» – Й.Сталін про більшість селянства та інші «антирадянські елементи»

Як би там не було, але історію краще вивчати за першоджерелами. Навіть якщо це мутні джерела тоталітарних режимів, де не особливо клопоталися про правду, адекватне сприйняття і відображення дійсності…

Ці «джерела» треба читати хоча б тому, щоб знати, ЯК ЦЕ БУЛО, в яку добу, в яких умовах довелося жити нашим дідам і прадідам. Жоден підручник не здатен передати атмосфери тих років, не звертаючись до рясного цитування. Жоден підручник не зможе «описати своїми словами» вершини лицемірства, фарисейства, пересмикування, цинізму і словоблуддя, яких досягли партійні вожді «першої у світі держави робітників і селян».

Пропонуємо увазі читачів один з розділів доповіді Й.Сталіна 7 січня 1933 року під назвою «Итоги первой пятилетки: Доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б)», присвячений боротьбі з «остатками враждебных классов».

Чому саме цей розділ привернув особливу увагу? Звісно, не менш цікаво і корисно почитати всю доповідь (і не тільки цю). Хоча б для того, щоб скласти особисте уявлення про фальшиву соціальну та економічну «систему координат», яку сформувала практика будівництва «нового суспільства»; щоб мати уявлення про «специфічність» статистики, доводів та «аргументів», що застосовувалися у заочній «полеміці з капіталізмом» (особливо розділи про підсумки «п’ятирічки за чотири роки» у сільському господарстві та «підвищення добробуту трудящих»).

Особливе місце в тій фальшивій системі посіла специфічна мова, яку згодом Джордж Орвел влучно назвав «новоязом». Радянська дійсність з перших днів свого існування сформувала дуже багато неологізмів та евфемізмів. Воно й не дивно, адже якщо більшість явищ того часу називали своїми іменами, то картина була б дуже сумною і непривабливою… Тому й доводилося смерть мільйонів людей називати «отдєльнимі трудностямі» та «пєрєгібамі на мєстах»

Крім «програмних марксистсько-ленінських тез» (посилення класової боротьби в процесі будівництва соціалізму, максимальне посилення держави перед її «відмиранням»), у цьому фрагменті доповіді «вождя народів» привертає увагу багатократно повторений термін-словосполучення «бывшие люди».

Це словосполучення важко назвати навіть евфемізмом… Вражає відвертий і нахабний цинізм цього терміну, особливо якщо звернути увагу, до яких соціальних прошарків його застосували. Без будь-яких підстав, без будь-якого доведення «вини», десятки мільйонів людей відмежували за грань людяності.

Це навіть не «легендарна» знущально-цинічна брехня «Жить стало лучше, жить стало веселей». Словосполучення «бывшие люди» у контексті радянської дійсності набувало цілком конкретного і зловісного змісту. Саме звідси беруть початки і заклик генпрокурора Вишинського «Расстрелять, как бешеных собак!», і численні заклики «трудящіхся со всєх уголков вєлікой, могучєй і нєоб’ятной родіни» на мітингах та газетах того часу про розправу з «ворогами народу» (ще один термін-евфемізм). З психологічної точки зору цей термін («бывшие люди») фактично оголошував свій об’єкт не-людьми (та ще й промовисто згадував про них лише в минулому часі), а з «фактично-юридичної» це означало перш за все недвозначну вказівку «компетентним органам», як з цими категоріями поводитися… Без перебільшення, цей термін рівнозначний нацистським Untermensch (унтерменш, недочеловек – нижча людська істота) та «расово неповноцінний».

Перш ніж приступати до першоджерела, ще кілька слів про термінологію. В ті часи широко вживаним словом було також «подкулачник», яке теж було своєрідним евфемізмом і невизначеним «практично-юридичним» терміном. Під цей термін фактично «підгрібали» кожного селянина, який ніби-то «співчував» куркулям, а на практиці – будь-кого, хто не подобався владі, «уповноваженим» та сільським «активістам». Звісно ж, що в цю «категорію» потрапляли практично всі, хто не поспішав вступати до колгоспів… Годі й сподіватися, що цій «соціально-економічній категорії» хтось дав офіційне визначення. Втім, і загальноприйнятого визначення категорії «куркуль» теж ні юридично, ні практично не було встановлено однозначно. Все заміняла «классовая сознательность» і «классовая бдительность»…

Отже, пряма мова (подається за веб-джерелом http://grachev62.narod.ru/stalin/t13/t13_35.htm):

Сталин И.В.
Итоги первой пятилетки: Доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б)
7 января 1933 г.

VII. Итоги пятилетки в четыре года в области борьбы с остатками враждебных классов

В итоге осуществления пятилетки в области промышленности, сельского хозяйства и торговли мы утвердили во всех сферах народного хозяйства принцип социализма, изгнав оттуда капиталистические элементы.

К чему это должно было привести в отношении капиталистических элементов и к чему оно на самом деле привело?

Это привело к тому, что оказались вышибленными из колеи последние остатки умирающих классов: частные промышленники и их челядь, частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицейские и жандармы, всякого рода буржуазные интеллигенты шовинистического толка и все прочие антисоветские элементы.

Будучи вышибленными из колеи и разбросавшись по лицу всего СССР, эти бывшие люди расползлись по нашим заводам и фабрикам, по нашим учреждениям и торговым организациям, по предприятиям железнодорожного и водного транспорта и главным образом – по колхозам и совхозам. Расползлись и укрылись они там, накинув маску “рабочих” и “крестьян”, причем кое-кто из них пролез даже в партию.

С чем они пришли туда? Конечно, с чувством ненависти к Советской власти, с чувством лютой вражды к новым формам хозяйства, быта, культуры.

Пойти в прямую атаку против Советской власти эти господа уже не в силах. Они и их классы несколько раз вели уже такие атаки, но были разбиты и рассеяны. Поэтому единственное, что остается им делать, – это пакостить и вредить рабочим, колхозникам, Советской власти, партии. И они пакостят как только могут, действуя тихой сапой. Поджигают склады и ломают машины. Организуют саботаж. Организуют вредительство в колхозах, в совхозах, причем некоторые из них, в числе которых имеются и кое-какие профессора, в своем вредительском порыве доходят до того, что прививают скотине в колхозах и совхозах чуму, сибирскую язву, способствуют распространению менингита среди лошадей и т.д.

Но главное не в этом. Главное в “деятельности” этих бывших людей состоит в том, что они организуют массовое воровство и хищение государственного имущества, кооперативного имущества, колхозной собственности. Воровство и хищение на фабриках и заводах, воровство и хищение железнодорожных грузов, воровство и хищение в складах и торговых предприятиях, – особенно воровство и хищение в совхозах и колхозах, – такова основная форма “деятельности” этих бывших людей. Они чуют как бы классовым инстинктом, что основой советского хозяйства является общественная собственность, что именно эту основу надо расшатать, чтобы напакостить Советской власти, – и они действительно стараются расшатать общественную собственность путем организации массового воровства и хищения.

Для организации хищений они используют частнособственнические навыки и пережитки колхозников, вчерашних единоличников, а ныне членов колхозов. Вы, как марксисты, должны знать, что сознание людей отстает в своем развитии от фактического их положения. Колхозники по положению уже не единоличники, а коллективисты, но сознание у них пока еще старое, частнособственническое. И вот бывшие люди из рядов эксплуататорских классов используют частнособственнические привычки колхозников, чтобы организовать расхищение общественного имущества и тем поколебать основу Советского строя – общественную собственность.

Многие наши товарищи благодушно смотрят на подобное явление, не понимая смысла и значения фактов массового воровства и хищения. Они, как слепые, проходят мимо этих фактов, полагая, что “тут нет ничего особенного”. Но они, эти товарищи, глубоко заблуждаются. Основой нашего строя является общественная собственность так же, как основой капитализма – собственность частная. Если капиталисты провозгласили частную собственность священной и неприкосновенной, добившись в свое время укрепления капиталистического строя, то мы, коммунисты, тем более должны провозгласить общественную собственность священной и неприкосновенной, чтобы закрепить тем самым новые социалистические формы хозяйства во всех областях производства и торговли. Допускать воровство и хищение общественной собственности, – все равно, идет ли дело о собственности государственной или о собственности кооперативной и колхозной, – и проходить мимо подобных контрреволюционных безобразий, – значит содействовать подрыву Советского строя, опирающегося на общественную собственность, как на свою базу. Из этого исходило наше Советское правительство, когда оно издало недавно закон об охране общественной собственности. Этот закон есть основа революционной законности в настоящий момент. А обязанность строжайшего его проведения в жизнь является первейшим долгом каждого коммуниста, каждого рабочего и колхозника.

Говорят, что революционная законность нашего времени ничем не отличается от революционной законности первого периода нэпа, что революционная законность нашего времени есть возврат к революционной законности первого периода нэпа. Это совершенно неверно. Революционная законность первого периода нэпа обращалась своим острием главным образом против крайностей военного коммунизма, против “незаконных” конфискаций и поборов. Она гарантировала частному хозяину, единоличнику, капиталисту сохранность их имущества при условии строжайшего соблюдения ими советских законов. Совершенно по-иному обстоит дело с революционной законностью в наше время. Революционная законность нашего времени направлена своим острием не против крайностей военного коммунизма, которых давно уже нет в природе, а против воров и вредителей в общественном хозяйстве, против хулиганов и расхитителей общественной собственности. Основная забота революционной законности в наше время состоит, следовательно, в охране общественной собственности, а не в чем-либо другом.

Вот почему борьба за охрану общественной собственности, борьба всеми мерами и всеми средствами, предоставляемыми в наше распоряжение законами Советской власти, – является одной из основных задач партии.

Сильная и мощная диктатура пролетариата, – вот что нам нужно теперь для того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих классов и разбить их воровские махинации.

Некоторые товарищи поняли тезис об уничтожении классов, создании бесклассового общества и отмирании государства как оправдание лени и благодушия, оправдание контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления государственной власти. Нечего и говорить, что такие люди не могут иметь ничего общего с нашей партией. Это – перерожденцы, либо двурушники, которых надо гнать вон из партии. Уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления. Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще будет уничтожено.

В результате осуществления пятилетки мы добились того, что вышибли вконец последние остатки враждебных классов из их производственных позиций, разгромили кулачество и подготовили почву для его уничтожения. Таков итог пятилетки в области борьбы с последними отрядами буржуазии. Но этого мало. Задача состоит в том, чтобы вышибить этих бывших людей из наших же собственных предприятий и учреждений и окончательно их обезвредить.

Нельзя сказать, чтобы эти бывшие люди могли что-либо изменить своими вредительскими и воровскими махинациями в нынешнем положении в СССР. Они слишком слабы и немощны для того, чтобы противостоять мероприятиям Советской власти. Но если наши товарищи не вооружатся революционной бдительностью и не изгонят из практики обывательски-благодушное отношение к фактам воровства и расхищения общественной собственности, то бывшие люди могут наделать не мало пакостей.

Надо иметь в виду, что рост мощи Советского государства будет усиливать сопротивление последних остатков умирающих классов. Именно потому, что они умирают и доживают последние дни, они будут переходить от одних форм наскоков к другим, более резким формам наскоков, апеллируй к отсталым слоям на селения и мобилизуя их против Советской власти. Нет такой пакости и клеветы, которых эти бывшие люди не возвели бы на Советскую власть и вокруг которых не попытались бы мобилизовать отсталые элементы. На этой почве могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов центра и окраин, могут ожить и зашевелиться осколки контрреволюционных элементов из троцкистов и правых уклонистов. Это, конечно, не страшно. Но все это надо иметь в виду, если мы хотим покончить с этими элементами быстро и без особых жертв.

Вот почему революционная бдительность является тем самым качеством, которое особенно необходимо теперь большевикам.

 

P.S. Всі, хто вивчав і цікавиться історією 20-го століття, знають, до яких наслідків призвела така «доктрина колишніх людей». Тим не менше, тут не зайвим буде проілюструвати, яким буйним цвітом розвинулася така «лінгвістична» творчість вождя в «масах» (звісно, під чуйним і вмілим керівництвом партійних органів та їх найбільш надійного і вірного авангарду – славного НКВД).

«Раздавить гадину!», «продажные псы фашизма», «фашистские выродки», «банда фашистских наймитов», «ползучая гадина», «цепной пес фашизма», «подлый пес фашизма», «фашистские гады, троцкистско-бухаринские бандиты», «эти человекоподобные звери», «презренные подонки человечества», «звериные лапы презренной банды», «банда наемников фашизма», «взбесившиеся псы фашизма», «кровавые фашистские наемники», «фашистские мерзавцы», «коварная фашистская лиса», «наемная сволочь на службе фашистской разведки – троцкисты, бухаринцы, эсеры, меньшевики, национал-фашисты, агенты царской охранки – это отребье человеческое», «фашистские последыши», «поганые псы фашизма», «гадина, отравляющая воздух трупным зловонием», «подлые троцкистско-бухаринские гады»…

Цей далеко не повний перелік «епітетів» – лише з одного номера газети «Правда» 1938 року (див., наприклад, http://www.oldgazette.ru/pravda/03031938/text7.html), і стосувалися вони не «світових імперіалістів», не італійських чи іспанських фашистів, не німецьких націонал-соціалістів, і навіть не якихось там «остатков» – своїх колишніх капіталістів-експлуататорів («бывших людей»), а своїх співвітчизників, радянських людей, вчорашніх колег і товаришів по партії, вірних марксистів-ленінців, членів так званого «право-троцькістського» блоку Троцького, Бухаріна, Рикова, Раковського, Розенгольца… Просто машина з перемелювання «бывших людей» має схильність рано чи пізно добиратися й до своїх…

Джерело:
http://krasnews.at.ua/publ/kultura_i_svit/tjagar_minulogo/1933_j_byvshie_ljudi_j_stalin_pro_bilshist_seljanstva_ta_inshi_antiradjanski_elementi/14-1-0-440
21.05.2013
1933-й: «Бывшие люди» – Й.Сталін про більшість селянства та інші «антирадянські елементи»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.