Скупа хроніка 1932-го: жовтень

З щоденника жителя с. Леб’яжого Печенізького (нині Чугуївського) району Харківської області Н.М. Білоуса:

6/X-32 г.
Посеяли жито Федору по случаю что дождь ишел ночью 5го, под 6е но не очень намочил землю.
16/X-32 г.
Все время сеют и пашут но всходы очень плохие потому что земля сухая дождя нету. Получил я повидомлення чтобы посеял на зиму подсолнуха 15% га да изорать глубокой пахоти 10% га и обыкновенной пахоти 1 га 80%. Да получил извещение на самообложение на 63 рубля 03 копейки.
17/X-32г.
Посеяли жито Федору, погода сухая смотрел я на зерно какое посеяно уже 2 недели то оно пустило росток и так лежит если только дождя не будет то все посевы какие не взошли на верх погибнут потому что очень уже зерно истощало и как будто вже сохнет.

18/X-32 г.
Днем прошол дождь так что намочил землю хорошо теперь должна рожь взойти если будет тепло.
23/X-32 г.
Смолол муки 3 пуда 12 фунтов. Согласно постановления Р.И.Ка молоть не едока на месяц 20 фунтов из их и отмер так что муки получишь только 14 фунтов.
27/X-32 г.
Вечером пошел дождь очень большой так что промочило землю очень хорошо погода стоить теплая так что теперь озим взойдет вся если побудет тепло недели две.
28/X-32 г.
Вечером ишол дождь очень хорош так что часов до 11 ночи.
30/X-32 г.
Вечером только стемнело пошол очень сильный дождь и сильный гром и молния.

http://golodomor.kharkov.ua/diary.php
***

1932 рік. Жовтень

Жовтень, 1 1932 (субота) – Москва. Доповідна записка голови ОДПУ В. Менжинського ЦК ВКП(б). Інформує про арешт органами ОДПУ 44 625 осіб за розкрадання хліба, про винесення вироків по 5,6 тис., з них 205 осіб засуджено до розстрілу

1 жовтня 1932 р. Телеграма В. Куйбишева до РНК УСРР і ЦК КП(б)У про прискорення поставок зерна на експорт

Жовтень, 2 1932 (неділя) – Книги запису актів цивільного стану с. Стритба Кодимського району Одеської області. Померла 8-місячна дівчинка Т. Бурлака

Жовтень, 3 1932 (понеділок) – Село Ратуш, Ямпільський район, Вінницька область. Повідомлення газети «Наддніпрянський колективіст» про самовільне вилучення хліба та насіння хлібозаготівельними бригадами, про грабування, побиття селян

3 жовтня 1932 р. Звернення партколегії Харківської обласної контрольної комісії КП(б)У до Верховного суду УСРР у справі колишнього члена партії В. Немченка

3 жовтня 1932 р. Повідомлення газети “Наддніпрянський колективіст” про свавілля місцевих керівників щодо селян с. Ратуш Ямпільського р-ну на Вінниччині

Жовтень, 4 1932 (вівторок) – Опубліковано резолюцію пленуму ЦК ВКП(б) «Про розвиток радянської торгівлі». Зазначено, що протягом 1932 р. відкрито 7100 крамниць. Запропоновано використовувати постачання промтоварами для стимулювання заготівель сільськогосподарської продукції

4 жовтня 1932 р. Протокол пленуму Новоайдарського РПК Донецької області

Жовтень, 5 1932 (середа) – Книги запису актів цивільного стану с. Лабушне Кодимського району Одеської області. Померла однорічна дитина І. Годонога

Жовтень, 6 1932 (четвер) – Село Слобода Матейківська, Барський район, Вінницька область. Протокол засідання Барського райвиконкому. Розглянули заяву селянина Г. Криворучка про виселення з хати за невиконання плану хлібозаготівель та м’ясозаготівель, визнали рішення сільради правильним

Жовтень, 6 1932 (четвер) – НК РСІ УСРР повідомляв, що в київському БУПРі хворіло 6305 в’язнів, помер 541, з них 75 % від виснаження, в Чернiгівському – 23, в Харківському – 392, в Дніпропетровському – 273 особи

Жовтень, 6 1932 (четвер) – Голова РНК УСРР звертав увагу системи «Торгсину» на максимальну мобілізацію іноземної валюти, золотих монет старого карбування, побутового золота для виконання валютного плану в обсязі 2,1 млн крб.

6 жовтня 1932 р. З протоколу засідання президії Барського райвиконкому Вінницької обл. про повернення хати розкуркуленому селянину Г. Криворучкові в с. Слобода Матейківська

6 жовтня 1932 р. З публікації Біловодської газети “Червоний колгоспник” “Набути більшовицьких темпів у сівбі”

Жовтень, 7 1932 (п’ятниця) – Газета «Вісті» ВУЦВК інформувала про те, що станом на 6 жовтня Конотопський район виконав річний план хлібозаготівель на 52,3 %

7-8 жовтня 1932 р. Постанова об’єднаного пленуму Недригайлівського райвиконкому КП/б/У та районної контрольної комісії “Про хід виконання плану хлібозаготівлі по Недригайлівському району”

Жовтень, 8 1932 (субота) – С. Косіор надіслав телеграму обкомам КП(б)У про термінове виконання хлібозаготівельних планів, про експорт та постачання хлібом основних промислових центрів

Жовтень, 8 1932 (субота) – Чорнухинський РВК Харківської області пропонував головам сільрад та уповноваженим «Заготзерна» провести «масово-роз’яснювальну роботу серед колгоспників та одноосібників про заборону торгівлі хлібом» до закінчення хлібозаготівель 15 січня 1933 р., а також вести «рішучу боротьбу з продажем хліба на базарах та спекуляцією»

8 жовтня 1932 р. З публікації Марківської районної газети “Більшовицький штурм” “Суворо покарати куркульню, що гноїть хліб у ямах”

Жовтень, 9 1932 (неділя) – Газета «Вісті» ВУЦВК повідомила, що в Україні план осінньої сівби виконано на 47,7 %

Жовтень, 10 1932 (понеділок) – Постанова бюро Ямпільського райкому КП(б)У про те, що внаслідок «лівацького» закрутництва план посівної кампанії по с. Ратуш виконано на 37 %, по колгоспу – на 38 %, по індивідуальному сектору – на 29 %. Голову колгоспу знято з посади. Запропоновано «винних притягнути до відповiдальності»

10 жовтня 1932 р. Постанова бюро Ямпільського райкому КП(б)У про притягнення до відповідальності керівників за адміністрування й перегини в с. Ратуш Ямпільського р-ну на Вінниччині

Жовтень, 11 1932 (вівторок) – Опубліковано постанову президії ЦВК СРСР про нагородження організаторів будівництва Дніпрогесу

Жовтень, 12 1932 (середа) – Пленум ЦК КП(б)У обрав до свого складу І. Акулова та М. Хатаєвича

Жовтень, 13 1932 (четвер) – Харківська область. Зміївська дільнична прокуратура повідомила приймальню голови ВУЦВК про безпідставне позбавлення червоного партизана А. Маркова трьох лантухів жита та одного лантуха кукурудзи

13 жовтня 1932 р. Звернення партколегії Харківської обласної контрольної комісії КП(б)У до Верховного суду УСРР у справі В. І. Немченка, позбавленого волі під час хлібозаготівельної кампанії

13 жовтня 1932 р. Лист Київського обласного відділу соціального забезпечення до Конотопської РСІ про факти голодування та жебракування мешканців Глухівського, Городянського, Козелецького, Ніжинського інвалідних будинків

Жовтень, 15 1932 (субота) – Харків. Постанова ВУЦВК «Про утворення Чернігівської області» у складі 36 районів із центром у м. Чернігів

Жовтень, 15 1932 (субота) – Вінниця. Доповідна записка секретаря Вінницького обкому партії М. Алєксєєва до ЦК КП(б)У про голод у селах області. Просив надати продовольчу допомогу районам, населення яких голодувало. Зазначив, що в Уманському районі «недоїданням та голодовкою» охоплено від 35 до 50 % населення, а села залишають від 50 до 70 % селян у пошуках їжі; в Бабанському районі «смертність та опухання від голоду доходили до значних розмірів»; в с. Паланка Тростянецького району голодувала 301 особа, з них 108 опухли. Наголосив, що в с. Шуровка Немирівського району селянка волала «Ми подихаємо з голоду» та привела до правління колгоспу четверо голодних дітей: «Їсти мені немає чого, я подихаю з голоду, дітей годуйте самі». Із 40 сіл Погребищенського району, як повідомляв М. Алєксєєв, лише у 3-х не зафіксовано випадків опухання селян, а в решті були випадки голодної смерті та опухання. Згадує 93 села, де було встановлено факти опухання та голодної смерті

15 жовтня 1932 р. Доповідна записка Вінницького обкому партії до ЦК КП(б)У про продовольчі труднощі та голод в області

Жовтень, 16 1932 (неділя) – Харків. Постанова Верховного суду УСРР про скасування вироку Вінницького облсуду від 25 липня 1932 р. про позбавлення селянки П. А. Я. волі на 8 років за те, що вона зарізала свого трирічного сина Кузьму, а м’ясо обміняла на яйця. Зазначено, що вона зарізала його за порадою попа З., до якого звернулася за допомогою з приводу голодування дітей, а він їй відповів: «Заріж одного і корми останніх»

Жовтень, 16 1932 (неділя) – Харків. ВУЦВК призначив О. Одинцова народним комісаром земельних справ УСРР. О. Триліського звільнено від обов’язків наркома земельних справ із переведенням до Вінницької області на керівну роботу

16 жовтня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО СРСР М. Чернова про відправку Україною бобових на експорт

16 жовтня 1932 р. Поштотелеграма заступника ПП ОДПУ в Криму Чарського № 45927/5 від 16.10.1932 р. начальникам міських, районних відділень та райуповноваженим ОДПУ Криму про заборону радгоспам продавати м’ясо та масло і обов’язковий продаж всієї товарної продукції до державних заготівельних установ.

Жовтень, 17 1932 (понеділок) – Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО СРСР О. Зикова і голови Всесоюзного об’єднання «Союзборошно» І. Лобачова про те, що з 18 тис. т експортного плану на серпень–жовтень відвантажено 2900 т. Вимагали від України завершення вивозу експортного зерна до 25 жовтня

17 жовтня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО СРСР О. Зикова і голови Всесоюзного об’єднання Союзборошно І. Лобачова про незадовільне відвантаження висівок на експорт з України

Жовтень, 18 1932 (вівторок) – Харків. Пленум ЦК КП(б)У шляхом опитування учасників пленуму кооптував до складу членів ЦК

18 жовтня 1932 р. З публікації Старобільської газети “Степова комуна” “Спекулянтів Кудрявцеву та Галагана засуджено”

19 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про експорт хліба в 1932 році

Жовтень, 19 1932 (середа) – Москва. Політбюро ЦК ВКП(б) зменшило обсяг експорту хліба з 165 млн пудів до 115 млн пудів із валового збору зернових 1932 року

Жовтень, 20 1932 (четвер) – Газета «Вісті» ВУЦВК закликала боротися з розбазарюванням мірчука в Дніпропетровському, Магдалинівському, Комарівському, Томаківському і Лихівському районах Дніпропетровської області

20 жовтня 1932 р. З публікації Біловодської газети “Червоний колгоспник” “Сівбу закінчили, переключаймося на оранку зябу”

Жовтень, 21 1932 (п’ятниця) – Село Мироцьке, Бородянський район, Київська область. Протокол засідання Бородянського райвиконкому. Вирішено повернути майно та хату Л. Самойленку, мешканцеві с. Мироцьке, продані за постановою Мироцької сільради від 20 серпня 1931 р., беручи до уваги його «не куркульське, а заможно-середняцьке господарство» та службу сина в територiальних частинах Червоної армії

Жовтень, 22 1932 (субота) – Москва. Постанова політбюро ЦК ВКП(б) «Про хлібозаготівлі на Україні та Північному Кавказі». В Україну відправлено Молотова, Калмановича, Саркіса, Маркевича, Кренцеля; на Північний Кавказ – Кагановича, Юркіна і Чернова

Жовтень, 23 1932 (неділя) – Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У про необхідність «перелому в ході хлібозаготівель». Зазначено, що протягом четвертої п’ятиденки в Україні заготовлено 60 214 т хліба, а річний план виконано лише на 38%

23 жовтня 1932 р. Директивний лист ЦК КП(б)У до обкомів, міськкомів і райкомів партії про посилення хлібозаготівель

Жовтень, 23 1932 (неділя) – Телеграма секретаря Харківського обкому КП(б)У Р. Терехова до Чорнухинського райкому партії. Категорично вимагав виконання селянськими «одноосібними господарствами» хлібозаготівельних завдань та подолання «демобілiзаційних настроїв» довкола хлібозаготівель

Жовтень, 25 1932 (вівторок) – Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про необхідність подолання відставання країни у виконанні плану хлібозаготівель». Зазначено, що жовтневий пленум ЦК КП(б)У зобов’язав партійні організації домогтися негайного перелому хлібозаготівель, оперативного керівництва хлібозаготівлями, організувати «боротьбу за хліб», зробити листопад та останні дні жовтня вирішальними щодо виконання плану хлібозаготівель, у 10 разів підвищити темпи виконання річного плану до 15-ї річниці Жовтневої революції; рекомендував «безжалісно придушувати всі спроби класового ворога та його агентури, спрямовані на зрив хлібозаготівель»

25 жовтня 1932 р. Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО М. Чернова про прискорення відвантаження з України хліба на експорт

Жовтень, 27 1932 (четвер) – Доповідна записка Всеукраїнської контори «Торгсин» про закупівлю побутового золота в населення за першу декаду жовтня 1932 р. Планом передбачено «заготовити» 920 кг, куплено 281 кг

27 жовтня 1932 р. Телеграма Закавказького крайкому ВКП (б) Центральному Комітету КП(б)У про прискорення відгрузки зерна з України для хлібопостачання краю.

Жовтень, 28 1932 (п’ятниця) – Газета «Вісті» ВУЦВК закликала «нещадно придушити всі спроби класового ворога і його агентури зірвати хлібозаготівлі». Підкреслено, що колгоспи України виконали 28,3 %, одноосібники – 13,9 %, радгоспи – 12,5 % плану хлібозаготівель, а «тверді завдання куркульсько-заможні господарства» виконали на 21,1 %

28 жовтня 1932 р. Постанова президії Буринського райвиконкому про незадовільний стан хлібозаготівель та організацію “червоних валок” з хлібом в Буринському районі Чернігівської області

Жовтень, 29 1932 (субота) – Москва. Лист В. Молотова Й. Сталіну. Інформував про зниження обсягу хлібозаготівель в Україні на 77 млн пудів, запропонованого ЦК КП(б)У та обкомами

Жовтень, 29 1932 (субота) – Харків. Постанова правління Укрколгоспцентру «Про порядок постачання вчителям». Забезпечення вчителів сільськогосподарською продукцією відбувається в районах суцільної колективізації (68 % колективізації), а також у суцільно колективізованих селах, у яких вони є членами колгоспів

29 жовтня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлі в Україні

29 жовтня 1932 р. Телефонограма В. Молотова до Й. Сталіна про обговорення в Політбюро ЦК КП(б)У питання про зниження плану хлібозаготівель у республіці

Жовтень, 30 1932 (неділя) – Харків. Лист В. Молотова Й. Сталіну. Повідомив про остаточну цифру зниження плану хлібозаготівель для України на 70 млн пудів, просив відправити з Москви 50–70 секретарів-«партійців» для подолання «демобілізаційних настроїв» ЦК КП(б)У, інформував про застосування заходів «позбавлення частини промтоварів як репресію» в колгоспах та одноосібних господарствах

Жовтень, 30 1932 (неділя) – Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи по посиленню хлібозаготівель». Визнано виконання 39% річного плану хлібозаготівель незадовільним, доцільним стовідсоткове його виконання, обов’язкове доведення державних завдань до районів, МТС, колгоспів, сіл не пізніше 5–6 листопада, відрядити до Одеської області С. Косіора, Дніпропетровської – В. Чубаря та М. Скрипника, Київської – В. Затонського і С. Саркіса, Вінницької – П. Любченка і К. Сухомлина, Чернігівської – Н. Голода і К. Карлсона, Донецької – Г. Петровського і Михайлика, Харківської – М. Хатаєвича, до АМСРР – Ф. Зайцева

30 жовтня 1932 р. Телефонограма В. Молотова до Й. Сталіна про заходи з виконання плану хлібозаготівель в Україні

Жовтень, 31 1932 (понеділок) – Повідомлення заступника начальника Вінницького обласного відділу ГПУ П. Рахліса про те, що річний план хлібозаготівель область виконала на 52,4 %, колгоспи – 59,4 %, одноосібний сектор – 50,2 %, радгоспи – 58,3 %

***

Документи свідчать:

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-kolekt-1932.php#nom-306
№ 306
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УСРР ПРО ВІДМІНУ ВИРОКУ ВІННИЦЬКОГО ОБЛСУДУ ЩОДО СЕЛЯНКИ П. А. ЯКИМЕНКО, ЯКА ВБИЛА СИНА ЗАРАДИ ВРЯТУВАННЯ СВОЇХ ІНШИХ ГОЛОДНИХ ДІТЕЙ

16 жовтня 1932 р.

УХВАЛА
Іменем Української Соціалістичної Радянської Республіки
Найвищий суд в касаційній колегії кримінальних справ
жовтня 16 дня 1932 р. у складі голови т. Собчака,
членів т. Тимощенка та Чишка, доповідач т. Тимощенко.

Розглянувши в порядкові касаційного протесту справу з вироком Вінницького облсуду з 25 липня 1932 р. та з ухвалою про Якименко Параску Андріївну, 40 років, селянку, середнячку, засуджену за арт. 138-м и “а” КК до позбавлення волі в далеких місцях ув’язнення на 8 років з обмеженням в правах на 3 роки. За те, що вона з корисливою метою зарізала свого трирічного сина Кузьму та м’ясо міняла сусідам на крашанки, виявив, що засуджена Якименко Параска в процесі судового слідства заявила, що вона зарізала свого сина за порадою попа Заболотного, коли вона звернулася до нього за допомогою з приводу голодування дітей (він їй відповів: “заріж одного і корми останніх”). Маючи таку заяву, суду належало цю справу відкласти та скерувати її для дослідування. Оскільки ідеологом цього звірського вбивства з’являється піп Заболотний, то настільки основним звинуваченим повинен бути він, а не фізичний виконавець вбивства Якименко Параска. А тому Найвищий суд в порядкові арт. 365-370, 346-го КПК істотних зламань закону не зауважено, а тому ухвалив:

Вирока скасувати та справу передати на новий розгляд зі стадії досудового слідства. Ухвала остаточна.

Голова Собчак
Члени Тимощенко, Чишко

ЦДАЖР України, ф. 24, оп. 8, спр. 3534, арк. 254. Оригінал.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1932.php#nom-99
№ 99
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК ВКП(б)
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА УКРАЇНІ ТА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ

22 жовтня 1932 р.

В целях усиления хлебозаготовок командировать на две декады:

а) т. Молотова на Украину с группой в составе тт. Калмановича, Саркиса, Маркевича, Кренцеля.

б) т. Кагановича на Сев. Кавказ с группой в составе тт. Юркина, Чернова.

ЦПА ІМЛ при ЦК КПРС. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 904. Арк. 11.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Luhansk-01.php#nom-013
№13
З постанови Політбюро ЦК КП(б)У
про необхідність подолання відставання України у виконанні плану хлібозаготівель

25 жовтня 1932 р.

Октябрьский пленум ЦК КП(б)У потребовал от всех партийных организаций Украины усиления боевой мобилизованности в борьбе за хлеб, за решительное и быстрое преодоление отставания Украины в выполнении плана хлебозаготовок.

7. Необходимо, чтобы в деле усиления хлебозаготовок приняли активнейшее участие и профорганизации. Профсоюзы, предприятия и учреждения, шефствующие над тем или иным районом, селом, колхозом, должны оказать всестороннюю помощь сельским организациям в деле поднятия темпов хлебозаготовок, выделив в связи с подготовкой к празднованию Октябрьской годовщины бригады из лучших рабочих и служащих для развертывания широкой массовой организаторской работы в подшефных селах и колхозах.

ЦК еще раз призывает все партийные организации к усилению боевой большевистской мобилизованности на фронте борьбы за хлеб, за решительное нарастание темпов, обеспечивающих немедленный перелом, необходимый для быстрейшего выполнения планов хлебозаготовок.

Этой большевистской мобилизованности ЦК требует от каждой областной и районной организации, от каждой ячейки села, колхоза, совхоза и МТС, от каждого члена и кандидата КП(б)У и комсомольца.

Только беспощадно подавляя все попытки классового врага и его агентуры, направленные к срыву хлебозаготовок; только при развертывании непримиримой борьбы с прямым саботажем хлебозаготовок, так и с элементами косности, растерянности, мелкобуржуазной распущенности, дезертирского пасования перед трудностями; только широко развернув массово-организаторскую работу по мобилизации масс колхозников и трудящихся единоличников на выполнение плана хлебозаготовок, усилив на деле свою мобилизованность и напрягая все силы партийных и советских организаций на селе, большевики Украины в решающем месяце хлебозаготовок сумеют преодолеть и ликвидировать наше позорное отставание в борьбе за хлеб и выйти в число передовых республик СССР.

ЦДАГО України, ф. 1,оп. 6, спр. 237, арк. 130-133.

Опубліковано:
Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990. – № 100. – С 239-242.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1932.php#nom-101
№ 101
ТЕЛЕГРАМА ЗАКАВКАЗЬКОГО КРАЙКОМУ ВКП(б)
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У ПРО ПРИСКОРЕННЯ
ВІДВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНА З УКРАЇНИ ДЛЯ ХЛІБОПОСТАЧАННЯ КРАЮ

27 жовтня 1932 р.

Основании решения СНК Союза 22 октября подлежит отгрузке ЗСФСР 23 тыс. т хлеба. Нами уже направлены люди для ускорения приемки. Просим вашей поддержки ввиду тяжелого положения хлебоснабжения края.

Секретарь Закрайкома Берия

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2002. Арк. 70.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1932.php#nom-102
№ 102
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ЗАХОДИ ПО ПОСИЛЕННЮ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

30 жовтня 1932 р.

ПБ ЦК КП(б)У, обсудив совместно с представителем ЦК ВКП(б) т. Молотовым положение с хлебозаготовками, признает ход хлебозаготовок по Украине за октябрь исключительно неудовлетворительным: за 25 дней октября выполнено только 22 % месячного плана, а всего на 25 октября выполнено только 39 % годового плана хлебозаготовок.

Главной причиной этого срыва хлебозаготовок является почти полное прекращение борьбы за хлеб в подавляющем большинстве районов Украины, господство демобилизационных настроений в отношении хлебозаготовок в период посевной кампании у большинства парторганизаций и их руководящих партийных и советских кадров. Это свидетельствует о том, что вопреки требованиям нашей партии выполнение хлебозаготовительного плана на Украине до сих пор не было связано с задачей организационно-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов, без чего нельзя в настоящих условиях вести победоносной большевистской борьбы за хлеб.

ЦК КП(б)У считает совершенно нетерпимым такое положение, когда парторганизации принимают решения о выполнении планов хлебозаготовок без обеспечения его действительного честного большевистского выполнения и особо указывает на то, что центр тяжести партийной работы в проведении хлебозаготовок должен быть перенесен на организацию колхозного актива и сплочение вокруг него колхозных масс, на проведение упорной и систематической организаторской работы, направленной на обеспечение выполнения плана отдельными районами, МТС, колхозами и единоличниками. Все это возможно только в том случае, если будет обеспечена немедленная и полная ликвидация имеющихся в парторганизации демобилизационных оппортунистических настроений и развертывание не на словах, а на деле подлинной большевистской борьбы за хлеб, с проведением мобилизации всех необходимых сил для осуществления этой задачи.
1. Исходя из решения ЦК ВКП(б) о дополнительном снижении для Украины годового хлебозаготовительного плана на 70 млн. пудов, установить как окончательный и обязательный к безусловному выполнению на все 100 % следующий годовой план хлебозаготовок по секторам, областям и по культурам.

ЦК особо указывает на то, что в установленном окончательном плане хлебозаготовок совершенно отсутствует какая бы то ни была страховка, что накладывает на каждую
парторганизацию Украины особую ответственность за полное и безусловное выполнение хлебозаготовительного плана по каждому району, по каждой МТС, по каждому колхозу, по каждому совхозу и по каждому сельсовету в отношении единоличных хозяйств.

За матеріалами:
http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/index.php?1932-10

Джерело:
http://krasnews.at.ua/publ/kultura_i_svit/tjagar_minulogo/skupa_khronika_1932_go_zhovten/14-1-0-508
13.11.2013
Скупа хроніка 1932-го: жовтень

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.