Скупа хроніка 1932-го: листопад (частина 1)

1 листопада 1932 р. З протоколу засідання Раднаркому УСРР про знижений план хлібозаготівлі по Україні у розмірі 282 млн. пуд

1 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про поліпшення матеріально-побутових умов керівних районних працівників

2 листопада 1932 р. Рішення бюро Донецького обкому КП (б) України щодо заходів з посилення хлібозаготівель

3 листопада 1932 р. Доповідна записка Вінницької облпрокуратури ВУЦВК про результати перевірки колективної скарги жителів с Горчичне Дунаєвецького району щодо самоуправства сільських властей

3 листопада 1932 р. Телеграма Й. Сталіна до В. Молотова про скасування наказу Наркомзему СРСР про збір насіннєвих фондів

3 листопада 1932 р. Доповідна записка Вінницької облпрокуратури до ВУЦВКу про наслідки перевірки колективної скарги жителів с. Горчичного Дунаєвецького р-ну щодо самоуправства сільських властей

4 листопада 1932 р. Постанова бюро Глухівського райкому КП/б/У про незадовільне виконання хлібозаготівлі, зменшення плану хлібозаготівлі, посилення репресій за невиконання хлібозаготівлі, організацію “червоних валків” до Жовтневих свят по Глухівському району Чернігівської області

4 листопада 1932 р. Телеграма М. Хатаєвича до С Косіора, В. Молотова, В. Чубаря з пропозиціями щодо стимулювання хлібозаготівель

5 листопада 1932 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про посилення участі органів юстиції у проведенні хлібозаготівель

5 листопада 1932 р. Телеграма комісії В. Молотова до М. Хатаєвича, С. Косіора, М. Майорова про посилення хлібозаготівель

5 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до Одеському обкому КП(б)У про організацію судового процесу над керівниками колгоспу

5 листопада 1932 р. Телеграма М. Хатаєвича та В. Молотова до секретарів обкомів КП(б)У з вимогою судових репресій до членів правлінь колгоспів

5 листопада 1932 р. Телеграма М. Хатаєвича та В. Молотова до секретарів обкомів КП(б)У про недооблік значної частини хліба при обмолоті

5 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до керівників Новоукраїнського району Одеської області про організацію судового процесу над винними у недообліку пшениці при обмолоті

5 листопада 1932 р. Директивний лист секретаря ЦК КП(б)України про посилення заходів з боку органів юстиції по виконанню плану хлібозаготівель

6 листопада 1932 р. Телеграма В. Молотова до керівників Синельниківського району Дніпропетровської області про необхідність виконання плану хлібозаготівель

6 листопада 1932 р. Телеграма ЦК КП(б)У до обкомів партії про товарну блокаду районів, які не виконують плани хлібозаготівель

8 листопада 1932 р. Лист ЦК КП(б)У до обкомів та райкомів партії, директорів МТС про необхідність посилення темпів хлібозаготівель

9 листопада 1932 р. Обіжник Наркомюсту УСРР підлеглим установам на місцях про посилення репресій проти селян за невиконання хлібозаготівель в умовах голоду

9 листопада 1932 р. Лист анонімного автора до редакції газети “Легкая индустрия” про незадовільне забезпечення продуктами харчування робітників Конотопського пенькового заводу

10 листопада 1932 р. З протоколу загальних партійних зборів осередку КП/б/У колгоспу “Червоний партизан” с.Студенок Шалигінського району Чернігівської області про обов’язкове виконання зниженого плану хлібозаготівлі

10 листопада 1932 р. Висновок нарсуду Ямпільського р-ну про покарання керівників за насильницьку реквізицію посівного матеріалу та майна у селян с. Ратуш на Вінниччині

11 листопада 1932 р. Постанова та інструкція РНК УСРР про застосування репресій до одноосібників за нездачу хліба

11 листопада 1932 р. Витяг з протоколу 90 засідання Політбюро ЦК КП (б) України питання хлібозаготівель

11 листопада 1932 р. Інструкція щодо організації хлібозаготівель в індивідуальному господарстві

13 листопада 1932 р. 3 постанови бюро Старобільського РПК про хлібозаготівлі

14 листопада 1932 р. Постанова бюро Харківського обкому КП(б)У про припинення завезення товарів у села, які не виконують планів хлібозаготівель

14 листопада 1932 р. Витяг з протоколу загальних закритих партійних комсомольських зборів

14 листопада 1932 р. Постанова виїзної президії Липоводолинської районної контрольної комісії КП/б/У про виключення з партії та передачу до суду справи голови колгоспу ім.Петровського Поділківської сільради Липоводолинського району Харківської області П.Д.Сепети за приховування зерна та протидію хлібозаготівлі

15 листопада 1932 р. 3 постанови бюро Троїцького РПК про перебіг виконання плану хлібозаготівель за листопад

15 листопада 1932 р. Протокол позачергового засідання бюро Середино-Будського райкому КП/б/У сумісно з райпартактивом про занесення на “чорну дошку” с.Чернацьке, вивезення краму за саботування хлібозаготівлі, поліпшення постачання керівного складу робітників Середино-Будського району Чернігівської області

***

Документи свідчать:

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-kolekt-1932.php#nom-311
№ 311
ПОСТАНОВА І ІНСТРУКЦІЯ РАДНАРКОМУ УСРР

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ РЕПРЕСІЙ ДО ОДНООСІБНИКІВ ЗА НЕЗДАЧУ ХЛІБА ПІД ЧАС ГОЛОДНЕЧІ

11 листопада 1932 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР
“Про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі”

Рада Народних Комісарів УСРР ухвалює:

1. Затвердити нижченаведену інструкцію про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі.

2. Доручити районним виконавчим комітетам забезпечити негайне проведення в життя цієї інструкції, вживши заходів до широкого ознайомлення й правильного її роз’яснення.

3. Наркомюсту, на підставі цієї інструкції, протягом доби видати й надіслати своєю лінією на місця відповідні роз’яснення про порядок її затвердження.

11 листопада 1932 р.

Заст. Голови РНК УСРР О. Сербиченко
Т. в. о. керівничого справ РНК УСРР А. Блеєр

Оголошенню в пресі не підлягає

Інструкція
про організацію хлібозаготівель в одноосібному секторі.

Щоб забезпечити безумовне виконання плану хлібозаготівель в одноосібному секторі, сільрадам додержувати такий порядок:

1. Насамперед треба домогтися швидкого виконання плану всіма членами сільрад (одноосібниками) і членами комісій сприяння хлібозаготівлям і куткових комісій. Тих, що не виконують своїх зобов’язань, виключити зі складу сільради, з комісій сприяння, з членів управ сільрад тощо і застосовувати до них репресій, як до злісних нездавачів.

2. До одноосібників, які мають виконати даний їм план, але злісно ухиляються від виконання планів хлібоздавання та саботують хлібозаготівлі, треба негайно застосувати репресій, насамперед безспірне стягнення хліба, відповідно до договору контрактації з одночасним притягненням за потрібних випадків до судової відповідальності. (Арт. 5. Постанови ВУЦВК та РНК УСРР з 5 березня 1930 р. “Про порядок, як земельні громади мають укладати й виконувати договори про контрактацію с. г. продукції”. 3б. Зак. УСРР, 1930 р. № 8, арт. 89).

3. До одноосібників, що злісно не виконують плану хлібозаготівель, та про яких сільраді відомо, що вони продавали хліб за спекулятивними цінами на ринку,- додатково до заходів безспірного стягнення застосовувати штраф розмірами риночної вартості незданого хліба (без звільнення від зобов’язання здати хліб). (Стосовно до постанови ВУЦВК та РНК УСРР з 3 липня 1929 р. “Про поширення прав місцевих рад щодо сприяння виконанню загальнодержавних завдань і планів”. 3б. Зак., 1929 р., № 18, арт. 153).

Штрафи накладають та стягають за постановами сільради та уповноваженого РВК з наступним затвердженням від райвиконкому.

4. Щодо тих одноосібників, про яких доведено, що вони не тільки злісно ухиляються від виконання планів хлібозаготівель, але й проводять пряму підривну роботу проти хлібозаготівель,- припускати позбавлення їх земельних наділів, в тім числі й садибної землі, з виселенням цих господарств поза межі району, а найактивніших, що найбільше шкодять хлібозаготівлям – поза межі області. В цій справі сільрада ухвалює постанову, що набирає чинності після затвердження від райвиконкому, а в частині, що стосується виселення – після затвердження від обласних органів. (Стосовно до п. 6 постанови ВУЦВК та РНК УСРР з 15 березня 1930 р. “Про порядок, як земельні громади мають укладати й виконувати договори про контрактацію с. г. продукції”. Зб. Зак. УСРР, 1930 р., № 8, арт. 89).

5. До господарств, що в них виявлено закопаний в ямах хліб, за навмисне псування хліба, що рівнозначно шкідництву, треба застосовувати суворі судові репресії. Найзлішніших слід виселювати поза межі району та області.

6. Органи суду та прокуратури повинні розглядати позачергово судові справи з хлібозаготівель і закінчувати судовий розгляд протягом 5-8 днів з моменту порушення справи у виїзних сесіях нарсудів на місці, безпосередньо в селі. Застосування судових репресій проводити диференційовано до окремих соціальних груп, застосовуючи особливо суворі заходи до злісних куркулів, спекулянтів-перекупників. Кожну судову справу слід ретельно перевіряти. Судовий розгляд справ і ухвали суду треба супроводжувати широким розгортанням масової роботи (повідомлення на загальних і куткових зборах, висвітлення в районній та стінній газетах та ін.) та мобілізацією громадськості навколо цих прикладів, щоб посилити хлібозаготівлі.

7. Всім одноосібним господарствам, що ухиляються від виконання плану хлібозаготівель, треба негайно припинити відпуск промтоварів аж до повного виконання ними хлібозаготівель. Списки таких одноосібників треба вивісити в крамницях сільСТ, держторговлі й громадських організаціях села. Треба додатково пояснити всім одноосібникам – якщо не буде забезпечено сумлінну та акуратну здачу хліба, всі товари буде з цих сіл перекинено до тих сіл, де одноосібники і колгоспники сумлінно виконують свої зобов’язання щодо хлібозаготівель.

8. В районах, де контрактацію не проводили (райони технічних культур), і де плани хлібозаготівель прийнято порядком самозобов’язань, треба поруч широкої масової роботи застосовувати перелічені репресії такою ж мірою, як і до контрактантів. Самозобов’язання треба розглядати так само, як і зобов’язання з контрактації.

9. Одночасно до одноосібних господарств, які ухиляються від своїх зобов’язань щодо здачі хліба, треба рішуче посилити роботу коло стягнення обов’язкових грошевих платежів, як то сільгоспподаток, держстрахування, самообкладання, платежі з с/г кредиту тощо, застосовуючи в потрібних випадках заходи безспірного стягнення.

10. Всі зазначені в цій інструкції заходи, запроваджувані зі всією твердістю до тих, що злісно ухиляються від здачі (продажу) хліба, і до тих, хто підриває хлібозаготівлі, не повинні проте аж ніяк набирати характеру масових огульних репресій, масових трусів та ін.

Ці заходи треба застосовувати диференційовано до кожного окремого одноосібного господарства після ретельної перевірки справжнього стану, враховуючи соціальне обличчя кожного, що його притягується до відповідальності, а також твердо переконавшись у тому, що притягнений має або мав змогу виконати наданий йому план хлібозаготівель. Всі ці заходи в кожному окремому випадку треба сполучати з широким розгортанням організаційно-масової роботи, мобілізуючи всі одноосібні господарства на якнайскоріше виконання плану хлібозаготівель, порівнюючи сумлінні господарства з господарствами такої ж спроможності – злісних нездавачів тощо.

До організаційно-масової роботи серед одноосібників треба залучити колгоспний актив і широкі маси колгоспників, особливо з тих колгоспів, що вже виконали, або закінчують виконання плану хлібозаготівель.

11. Щоб рішуче подолати опір куркульських господарств хлібозаготівлям, в усіх випадках невиконання ними твердого завдання хлібоздачі, треба негайно застосовувати найжорстокіші та найсуворіші з перелічених тут заходів, в тому числі продаж усього майна, арешт і виселення за межі області.

Т. в. о. керівничогo справ Ради народних комісарів УСРР А. Блеєр

ЦДАЖР України, ф. 24, оп. 13, спр. 81, арк 34. Друк. прим.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Luhansk-02.php#nom-041
№41
Протокол № 12/45 засідання
Президії Старобільського райвиконкому

11 листопада 1932 р.

ПРИСУТНІ: Коденко, Чиркін, Загорайко, Благодарен, Баштовий, Луганська, Мирошниченко, Шерман, Макарович,

Головує – Коденко
Секретар Мирошниченко

СЛУХАЛИ: Про стан хлібозаготівлі та переведення молотьби по Чмирівській та Байдівській сільрадах /допов. Коденко/.

УХВАЛИЛИ: 1. Констатувати, що села Чмирівка та Байдівка чинять явний опір виконанню хлібозаготівель.

2. Молотьба хліба, особливо пшениці по Чмирівці злочинна відволікається завдяки антирадянського ставлення до молотьби та шкідництва під час проведення молотьби з боку окремих колгоспників та керівників колгоспівських бригад.

3. Сільські ради та їх керівники, уповноважені РВК та колгоспів увесь час поклалися на самовплив, у наслідок чого ставлять під пряму загрозу зриву закінчення у встановлений термін молотьби та хлібозаготівель.

4. Констатувати повну бездіяльність сільських комісій сприяння хлібозаготівлям, особливо одноосібному сектору, ігнорування ними директив Партії та уряду в справі хлібозаготівель.

5. Сільські ради і організації села зовсім не проводять масової роз’яснювальної роботи навколо прискорення молотьби та виконання пляну хлібозаготівель.

Перелічені факти свідчать, що значна частина керівників цих сіл, колгоспників та одноосібників піддалися впливу куркуля та ворожих елементів.

ВИХОДЯЧИ З ЦЬОГО ПРЕЗИДІЯ РАЙВИКОНКОМУ УХВАЛЮЄ:

1. Припинити Чмирівці та Байдівці відпуск всіх видів краму.

2. Запропонувати Райспожспільці і Донбасторгу негайно вивезти увесь наявний крам, що мається в крамницях перелічених сіл і передати таким селам, які закінчили виконання пляну хлібозаготівель, або краще виконують завдання, а саме: Бутово, Голодаєво. Садки, Криничне та Тецьке. Заборонити продаж краму Чмирівки та Байдівки так по всіх сільських коопераціях, як і в місті.

3. Комісії сприяння хлібозаготівлям цих сільрад за бездіяльність і саботаж розпустити і членів комісії притягти до карної відповідальності.

4. Попередити керуючі органи цих сіл, колгоспників, одноосібники!, що в разі вони найближчими днями не зламають куркульського опіру в справі хлібозаготівель і молотьби та не приступлять негайно чесно виконувати свої обов’язки перед державою, Райвиконком буде примушений застосовувати до цих сіл надзвичайних заходів.

5. Поруч з цим попередити відсталі села: Підгорівку, Курлчівку та II В-Покрівки і, особливо, Титарівку, що вони зобов’язані негайно зламати опір проти хлібозаготівель і молотьби у себе.

6. Цю постанову оголосити у пресі.

Голова Президії РВК /Коденко/

Секретар /Мирошниченко/

Державний архів Луганської області, ф. Р-1202, оп. 1,спр. 20, арк. 73.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1932.php#nom-104
№ 104
ПОСТАНОВА БЮРО ХАРКІВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО ПРИПИНЕННЯ ЗАВОЗУ ТОВАРІВ НА СЕЛО ТА ПРО
ПОРЯДОК ДАЛЬШОГО ПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ТОВАРАМИ РАЙОНІВ І СІЛ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ПЛАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

14 листопада 1932 р.

1. В связи с совершенно неудовлетворительным ходом выполнения планов хлебозаготовок предложить обллегпрому, областным базам промышленности и межрайонным базам госторговли и кооперации приостановить полностью отгрузку товаров по ноябрьскому плану на село, в том числе и по всяким целевым назначениям, не предусмотренных спецраспоряжением Наркомснаба, таким районам: Старо-Салтовский, Нехворощанский, Ново-Санжарский, Петровский, Ново-Водолажский, Кременчугский, Балаклеевский, Изюмский, Кишенковский, Онуфриевский, Печенежский, Ново-Георгиевский. Одновременно предложить облпотребсоюзу, торгующим организациям в этих районах изъять уже имеющиеся в наличии в районах на складах райсоюзов Сельпо, госторговли все остро дефицитные промтовары.

2. Предупредить такие районы: Глобинский, Диканский, Барвенковский, Лебединский, Пирятинский, Миргородский, Белопольский, Змиевской, Зиньковский, Ульяновский, Липово-Долинский, Велико-Багачанский, Карловский, Полтавский, Близнецовский, Липецкий, Золочевский, Чугуевский, Чутовский, Лубенский, Алексеевский, Волчанский, Градижский, Двуречанский, Хорольский, Велико-Бурлуцкий, Ахтырский, Решетиловский, Оржицкий, Миропольский, Красноградский, Оболонский, Опошнянский, Краснопольский, Краснокутский, Богодуховский, Чернухинский, Сахновщанский, Тростянецкий, Лохвицкий, Валковский, Гадячский, Бригадировский, Кобелякский, Велико-Писаревский, что ноябрьская отгрузка товаров им приостанавливается, причем в случае если в ближайшие дни не будет достигнуто решающего перелома в хлебозаготовках, обеспечивающего своевременное выполнение годового плана в этих районах, к ним будут применены такие же меры, как к группе районов, определенных пунктом I.

3. Предложить облпотребсоюзу – т. Ильчикесу, Хаторгу – т. Локшину, Полтавторгу – т. Панову, Кремторгу – т. Шиткову немедленно взять на учет все остро дефицитные товары, находящиеся на межрайонных базах госторговли, кооперации и базах райсоюзов в районах, перечисленных в пунктах I и II, а именно: метровая и штучная мануфактура, обувь, фабричное готовое платье, галоши, валенки, кожухи, сахар, гвозди, эмалированная и оцинкованная посуда, трикотаж, махорка, папиросы, кондитерские изделия, хозяйственное мыло, оконное стекло, и сообщить о наличии указанных товаров облснабу.

4. Предложить облснабу и облпотребсоюзу перераспределение наличных товаров на базах и отдельным районам, а также отгрузку в дальнейшем товаров в районы проводить исключительно по согласованию с уполномоченным комзаготСТО.

5. Обязать РПК, ГПК немедленно взять на учет все наличие остродефицитных товаров сельпо и отдельных торговых точек госторговли, перераспределив указанные товары через районные торгорганизации, учитывая необходимость сосредоточения имеющихся в районах остродефицитных промтоваров в селах, удовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок, и лишения товаров сел, срывающих хлебозаготовки.

6. Обязать РПК, ГПК проверить немедленно, составлены ли списки единоличников и колхозников, не выполняющих своих обязательств по сдаче хлеба, которым должен быть полностью прекращен отпуск дефицитных товаров, и направлены ли эти списки торгорганизациям, и проследить за не уклонным выполнением указанной директивы торгорганизациями. Поручить обл. КК -РКИ выборочно проверить в 8-10 районах, как реализуется эта директива ЦК и обкома.

7. Обязать редакцию “Харьковский пролетарий” т. Жураховича широко освещать проводимые мероприятия по изъятию товаров, подчеркнув усиленное снабжение промтоварами районов и сел, удовлетворительно выполняющих планы хлебозаготовок.

8. ГПК и РПК развернуть вокруг этих мероприятий борьбу за достижение решительного перелома в хлебозаготовках и на этой основе добиться отмены прекращения завоза промтоваров отдельным районам и селам, широко популяризируя районы и села, добившиеся перелома и отмечая позорно отстающие районы и села.

9. ГПК, РПК районов, где прекращен завоз товаров, при маневрировании переброской товаров из сел должны учесть необходимость снабжения промтоварами бурякосеющих колхозов, совхозов, сел.

Партархів Харківського обкому Компартії України. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 87-88.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Luhansk-02.php#nom-045
№45
З постанови бюро Троїцького РПК про перебіг виконання плану хлібозаготівель за листопад

15 листопада 1932 р.

3. За явний саботаж і зрив виконання пляна хлібозаготівлі, як по колгоспах, так і по одноосібному сектору (Тарасівка, Бабічево, Багачка Сільради) припинити зовсім завіз дефіцитного промкраму і вивезти із цих Сільрад і колгоспів увесь маючийся промкрам в ті колгоспи і села, що вивершили річний плян хлібозаготівлі.

4. За опортуністичну практику і ганебне плентання в хвості по виконанню плану хлібозаготівлі припинити завіз дефіцитного промкраму до остаточного виконання річного пляну хлібозаготівлі по таких Сільрадах і колгоспах:

а) Маньківській С/Р припинити завіз одноосібному сектору

б) Сиротинській С/Р колгосп ім.Будьоного

в) Н-Червоній С/Р одноосібному сектору

г) Н-Ніконорівській С/Р колгоспу Н-Побут і одноосібному сектору

д) Покровській С/Р колгоспам і одноосібному сектору

5. Зобов’язати фр. РВК вище наведені Сільради, що зривають виконання пляну хлібозаготівлі занести на чорну дошку, а П/О розгорнути навколо цього масову роботу;

Секретар РПК Тарасенко

Державний архів Луганської області, ф. П-234, оп. 1. спр. 694, арк. 136, 137.

За матеріалами веб-ресурсів:
http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/index.php?1932-11

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.