Скупа хроніка 1932-го: грудень (частина 1)

Скупа хроніка 1932-го: грудень (частина 1)

Грудень, 1 1932 (четвер) – Харків. Директива ЦК ВКП(б), розіслана секретарем ЦК КП(б)У С. Косіором усім обкомам. Пропонувалося затвердити остаточні терміни вивезення хліба з глибинних пунктів України до 15 січня

Грудень, 1 1932 (четвер) – Харків. Протокол засідання Раднаркому УСРР. Постановили скоротити в грудні місяці витрачання пшениці та жита на 19 100 т по лінії централізованого постачання: а) зменшити хлібопостачання міського і сільського населення на 4300 т; б) зняти з постачання кустарів – 300 т; в) зменшити фонд громадського харчування на 15 % – 1300 т; г) зменшити фонд стимулювання сільськогосподарських заготівель – 700 т; д) змінити стандарт помолу пшениці в Донбасі зі встановленням на всіх млинах 85 % помолу – 500 т; е) зарахувати до централізованого плану постачання 5 % відрахування від надходження мірчука з 10 % фонду, наданого в розпорядження обласних організацій, – 2 тис. т; є) застосувати примішки ячменю та кукурудзи 13–15 % – 10 тис. т

Грудень, 1 1932 (четвер) – Харків. Висновки Наркомосу УСРР з доповідної записки НКОЗ до РНК УСРР. Зазначено, що безпритульність дітей є одним із епідеміологічних факторів виникнення епiдемії тифу, появи сипного та черевного тифу в інтернатних установах. Повідомляється про діяльність з 21 березня Центрального штабу з ліквідації безпритульності, про підбір на вулицях міст Харківської, Донецької, Київської областей та АМСРР 6334 дітей

1 грудня 1932 р. З протоколу закритих партійних зборів Волокитинського осередку КП/б/У Глухівського району Чернігівської області про оголошення штурмової п’ятиденки та організацію бригад з комуністів, комсомольців, активістів по хлібо-, м’ясо-, картоплезаготівлі

1 грудня 1932 р. 3 резолюції по доповіді фракції РВК про виконання плану хлібозаготівлі по Марківському району

Грудень, 2 1932 (п’ятниця) – Довідка Наркомзему про виконання урядових постанов із хлiбозаготівель. Зазначено, що у Вінницькій області на «чорну дошку» занесено усі села та колгоспи Брацлавського, Липовецького, Любарського, Немирівського, Станіславчицького, Чуднівського, Хмельницького, Тульчинського районів, крім них – ще 44 колгоспи та 42 села; у Чернігівській області 13 колгоспів, 38 сіл, 1646 одноосібників; у Донецькій області 12 колгоспів, 6 сіл, дві сільські ради, 25 одноосібників; у Дніпропетровській області 228 колгоспів у 44 районах; у Київській – 51 колгосп у 48 селах 19 районів; у Харківській області – 23 колгоспи в 16 селах 9 районів; в Одеській області – 12 колгоспів у 9 районах, в АМСРР два колгоспи та одне село. Облвиконкоми порушили клопотання про занесення сіл на всеукраїнську «чорну дошку»: …

2 грудня 1932 р. 3 протоколу засідання Новопсковського РПК (див. нижче, розділ “Документи свідчать”)

2 грудня 1932 р. Записка по прямому проводу ДПУ УСРР обласним відділам ДПУ про термінове надання відомостей про репресії у зв’язку з хлібозаготівлями

Грудень, 3 1932 (субота) – Харків. Постанова РНК УСРР «Про заборону торгівлі м’ясом та худобою». Заборонено торгівлю м’ясом в усіх районах Чернігівської, Київської, Вінницької областей, а також у решті областей, райони яких не виконали м’ясозаготівельних завдань

3 грудня 1932 р. Відомості про великі справи по колгоспах, передані облвідділами ДПУ у загальні суди НКЮ за період з 15 листопада до 1 грудня 1932 р.

3 грудня 1932 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) “Про бюджет 1933 р. (директиви до збалансування бюджету на 1933 р.)”

3 грудня 1932 р. Телеграма В. Куйбишева до РНК УСРР і ЦК КП(б)У про безумовне виконання планів поставок зерна на експорт

4 грудня 1932 р. З постанови засідання президії Роменського райвиконкому про повернення колгоспниками виданих в рахунок трудоднів понад 15% авансів та накладання штрафів на колгоспи, які не виконали хлібозаготівлі

Грудень, 5 1932 (понеділок) – Шифрограма Й. Сталіна С. Косіору про те, що 10 грудня політбюро ЦК ВКП(б) слухатиме «вашу звітну доповідь про хлібозаготівлі». Просив з’явитися 9 грудня з необхідними матеріалами

Грудень, 5 1932 (понеділок) – Донесення ДПУ УСРР. Зазначено, що протягом листопада арештовано 8881 особу за розкрадання хліба, серед них понад 2 тис. «петлюрівців і махновців», з них – 311 голів колгоспів, 702 члени правлінь, 206 – вагарів, 31 голову сільських рад

Грудень, 5 1932 (понеділок) – Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи по ліквідації саботажу хлібозаготівель, який ведеться куркульськими елементами». Запропоновано підготовку гучних судових справ, здатних забезпечити перелом хлібозаготівель для всього району або групи сіл та колгоспів, швидке проведення цих справ та виконання вироків, створення в областях комісій у складі першого секретаря обкому, обласної контрольної комісії, начальника обласного відділу ДПУ та облпрокурора для покращення застосування судових репресій. Вирішено провести судове засідання протягом 3–5 днів під наглядом комісії з відправленням післясудової справи до Харкова упродовж 2-х днів

Грудень, 5 1932 (понеділок) – Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про заходи щодо боротьби з класово чужими та контрреволюційними елементами у Дніпропетровському зернорадгоспі». Зазначено, що протягом серпня–жовтня на території зернорадгоспу вбито 5 осіб, а «терористичні акти і контрреволюційні дії класового ворога» супроводжувалися поширенням панічних чуток

5 грудня 1932 р. 3 оперативного бюлетеня ДПУ УСРР щодо боротьби із “сільською контрреволюцією”

5 грудня 1932 р. Постанова бюро Троїцького райкому КП(б)У про виконання плану хлібозаготівель по радгоспах

Грудень, 6 1932 (вівторок) – Харків. Постанова РНК УСРР та ЦК КП(б)У «Про занесення на “чорну дошку” сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі». Ухвалено «за зрив плану хлібозаготівель і злісний саботаж, що його організували куркульські і контрреволюційні елементи, занести на “чорну дошку” такі села»: с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області; с. Гаврилівка Межівського району Дніпропетровської області; с. Лютенька Гадяцького району Харківської області; с. Кам’яні Потоки Кременчуцького району Харківської області; с. Свято-Троїцьке Троїцького району Одеської області; с. Піски Баштанського району Одеської області; а також застосувати такі заходи: 1. Негайно припинити довіз товарів, цілком припинити кооперативну і державну торгівлю на місці і вивезти з відповідних кооперативних і державних крамниць всі наявні товари; 2. Цілком заборонити колгоспну торгівлю як для колгоспників, так і одноосібників; 3. Припинити всіляке кредитування, провести дотермінове стягнення кредитів та інших фінансових зобов’язань; 4. Перевірити і очистити органами РСІ кооперативні і державні апарати від всіляких чужих і ворожих елементів; 5. Перевірити і очистити колгоспи цих сіл, вилучивши контрреволюційні елементи, організаторів зриву хлібозаготівель. Постанову підписали голова уряду УСРР В. Чубар та секретар ЦК КП(б)У С. Косіор

Грудень, 6 1932 (вівторок) – Телеграма С. Косіора та В. Чубаря керівникам Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей щодо постанови про занесення сіл на «чорну дошку». Вимагали негайного виконання постанови, щоб показати, як «радянська влада вміє безжалісно розправлятися з організаторами саботажу хлібозаготівель, з куркульськими елементами та їх поплічниками», відрядження до цих сіл уповноважених

Грудень, 6 1932 (вівторок) – Дніпропетровськ. Інформація обласної прокуратури та суду. Повідомляється, що до 1 листопада було засуджено нарсудами 571 твердоздатчика та 652 контрактантів, а з 1 листопада до 5 грудня – 860 твердоздатчиків та 1519 контрактантів. За розкрадання хліба від початку жнив і до 1 листопада засуджено 3973 особи, з них до розстрілу – 112, позбавлення волі від 5 до 10 років – 756 осіб, крім того, за період від 1 листопада до 5 грудня засуджено 5215 осіб, до розстрілу – 174 особи, а вирок виконано стосовно 30 осіб. Засуджено 1062 голів та членів правлінь колгоспів, із них 59 – до розстрілу

Грудень, 6 1933 (середа) – Газета «Вісті» ВУЦВК опублікувала доповідь П. Постишева на об’єднаному пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У «Радянська Україна – непохитний форпост великого СРСР»

6 грудня 1932 р. Зведення про кількість колгоспів і одноосібних господарств, обкладених натуральними штрафами за невиконання планів хлібозаготівель станом на 5 грудня 1932 р

6 грудня 1932 р. Зі зведень ДПУ УСРР про внутрішньоколгоспні антирадянські групи

6 грудня 1932 р. Телеграма РНК УСРР і ЦК КП(б)У до керівників Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей у зв’язку з постановою про занесення сіл на “чорну дошку”

6 грудня 1932 р. Зведення про притягнення до відповідальності засуджених у справах, заведених ДПУ УСРР у зв’язку з хлібозаготівлями за серпень – листопад 1932 року

Грудень, 7 1932 (середа) – Шифрограма Й. Сталіна для ЦК КП(б)У щодо арешту директорів радгоспів на Україні із попередженням, що партквиток не врятує їх від арешту, позаяк «ворог з партквитком заслуговує більшого покарання, ніж ворог без партквитка»

Грудень, 7 1932 (середа) – Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про фонди антикварних цінностей. Затверджено видачу антикваріату на суму 2,8 млн крб., дозволено торгсину продаж картин сучасних російських художників, виплачуючи власникам 20 % вартості бонами та видаючи одночасно експортні премії «совзнаками», а також надано право прийому на комісію для продажу іноземцям антикварних речей від установ та приватних осіб

Грудень, 7 1932 (середа) – Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про відкриття в УСРР 150 додаткових глибинних хлібоприймальних пунктів, щоб весь хліб було вивезено на елеватори та станції «Заготзерна» не пізніше 15 січня 1933 р.

7 грудня 1932 р. Телеграма Сталіно – Старобільськ Міськрайпартком № 139/ к 291

7 грудня 1932 р. Лист Й. Сталіна до членів та кандидатів у члени ЦК і ЦКК, секретарів обкомів, крайкомів, ЦК національних республік, секретарів райкомів і голів райвиконкомів, комуністів – членів колегії Наркомзему СРСР

Грудень, 8 1932 (четвер) – Харків. Лист С. Косіора до ЦК ВКП(б). Інформує про причини невиконання річного плану хлібозаготівель областями України, спричинене дощами, про арешт органами ДПУ 340 голів та 750 членів правлінь колгоспів, 140 рахівників, 140 бригадирів, 265 вагарів та 195 інших працівників, про передання до суду 500 справ, про занесення 400 колгоспів та 6 великих сіл на «чорну дошку», про застосування натуральних штрафів, про розкриття Балаклійської, Оріхівської, Кобеляцької, Великотокмацької справ, які не дали відчутних результатів для хлібозаготівель. Визнає успішним застосування натурштрафу та позбавлення присадибних земель стосовно одноосібників, а також залучення обласних комісій для щоденного керівництва судовими репресіями. Виділено результативну роботу В. Затонського з хлібозаготівель у Вінницькій та Київській областях, підкреслено, що Україні залишилося виконати 94 млн пудів, із них колгоспами 69,4, радгоспами 4,8, одноосібниками 12,0, по мірчуку 6,0, по насіннєвій позиції 1,8 млн пудів. Запропоновано додаткове виконання хлібозаготівель колгоспами, які виконали плани, а також колгоспниками, що отримали велику кількість хліба на трудодні

Грудень, 8 1932 (четвер) – Харків. Протокол засідання секретаріату ВУЦВК. Визнано незадовільним виконання Україною річного плану хлібозаготівель на 65,3 %, особливо Дніпропетровською, Одеською та Харківською областями та одноосібним сектором на 60 % плану. Встановлено основну причину «масового перебігу хлібозаготівель» – відсутність «рішучого удару по саботуванню хлібозаготівель від куркулів та їхньої агентури – залишків петлюрівщини та махновщини»

8 грудня 1932 р. Із протоколу засідання Секретаріату ВУЦВК про незадовільний стан хлібозаготівлі в Україні з урожаю 1932 року

8 грудня 1932 р. Довідка про притягнення до відповідальності засуджених у справах, заведених органами ДПУ УСРР і міліції, у зв’язку з хлібозаготівлями за серпень – листопад 1932 року

8 грудня 1932 р. Супровідний лист голови ДПУ УСРР С. Реденса генеральному секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору з інформаційним зведенням про боротьбу із “саботажем хлібозаготівель” у колгоспах

8 грудня 1932 р. Аналіз цифрових даних про оперативну роботу органів ДПУ УСРР по сільському терору за час з 1 січня до 1 листопада 1932 року

Грудень, 9 1932 (п’ятниця) – Краснопілля, Краснопільський район, Харківська область. Лист секретаря Краснопільського райкому партії до Харківського обкому. Зазначає про незабезпеченість хлібом МТС, лікарень, установ, невдоволення селян, цитує їхні висловлювання: «Все рівно з голоду вмирати цю зиму, так або інакше» (колгоспник с. Славгород К. Хіценко); «Я партизан, бив куркулів, а сьогодні згоден різати комуністів. Хіба я повинен з голоду вмирати, все рівно отнімуть, так украду» (колгоспник Петро Довжик)»

Грудень, 9 1932 (п’ятниця) – Телеграма В. Чубаря В. Куйбишеву про виконання на 110 % експортного завдання: відвантажено пшениці 23 758 т, ячменю – 38 819 т, кукурудзи – 36 920 т

9 грудня 1932 р. З протоколу засідання ради сільськогосподарської артілі ім.Шевченка с.Лозова Роменського району Чернігівської області про обов’язкове перевіювання полови, переобмолот соломи, виявлення лишків посівматеріалу та вивезення їх в рахунок хлібозаготівлі

Грудень, 10 1932 (субота) – Постанова ЦК КП(б)У про роботу «Торгсину». У зв’язку зі збільшенням плану заготівлі побутового золота, срібла та валюти на 35 млн крб. запропоновано розширити мережу приймальних пунктів та магазинів системи торгсину, а також ввести до номенклатури ЦК партії управляючих облконтор торгсину та їхніх заступників, до номенклатури обкомів зарахувати директорів великих універмагів та товарних баз

10 грудня 1932 р. Наказ ДПУ УСРР “Про заходи по поліпшенню [охорони] колгоспного майна”

Грудень, 11 1932 (неділя) – Кремлівський кабінет Й. Сталіна відвідали С. Косіор та Л. Каганович. Розмова з Косіором тривала з 17.25 до 19.00, з Кагановичем – до 19.55

Грудень, 11 1932 (неділя) – Шифрограма В. Молотова і Й. Сталіна з вимогою «негайно судити і дати п’ять, краще десять років тюремного ув’язнення» за невиконання хлібозаготівельних планів колгоспами та селянами

Грудень, 11 1932 (неділя) – Харків. Президія ВУЦВК вивела голову Балаклійського РВК С. Хорешка зі складу членів ВУЦВК за саботаж хлiбозаготівель та невиконання районом хлібозаготівельних завдань держави

11 грудня 1932 р. З публікації Старобільської газети “Степова комуна” “Шкідників громадського майна покарано”

11 грудня 1932 р. Наказ ДПУ УСРР “Про чергові завдання органів робітничо-селянської міліції у зв’язку з хлібозаготівлями”

12 грудня 1932 р. Розпорядження Валківського райвиконкому Харківської області про судову відповідальність службових осіб за привласнення конфіскованого селянського майна

12 грудня 1932 р. З листа 65-річного пенсіонера-інваліда І. М. Вовченка до Й. В. Сталіна про голодування

Грудень, 13 1932 (вівторок) – Харків. Директива ЦК КП(б)У секретарям обкомів партії. Запропоновано вжити заходів проти «зрадників партії», куркульських та антирадянських елементів, винних в організації саботажу хлібозаготівель, негайно телеграфувати в обком про їхні арешти та висилку, висвітлювати в газетах питання про виключення з партії та порушувати питання про застосування до них суворих каральних заходів та ізоляції

13 грудня 1932 р. Постанова касаційної колегії Верховного суду УСРР про виправдання вчителя А. П. Гончаренка, засудженого за збереження посівного зерна для колгоспу

13 грудня 1932 р. Лист секретаря Путивльського райкому КП/б/У Чернігівської області Чемоданова секретарям партійних осередків та уповноваженим райкому КП/б/У про покарання членів партії, які не згодні з політикою партії на селі

13 грудня 1932 р. Витяг з протоколу засідання бюро Старобільського РПК

13 грудня 1932 р. Зі спецповідомлення Транспортного відділу ДПУ УСРР про антипартійні й антирадянські прояви партійців на транспорті

Грудень, 14 1932 (середа) – Москва. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР «Про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у західних областях». Зобов’язано ЦК КП(б)У і Раднарком СРСР, під особисту відповідальність Косіора і Чубаря, завершити повністю план заготівель зерна і соняшнику до кінця січня 1933 р., запропоновано виселити станицю Полтавська на Кубані, притягти до судової відповідальності арештованих керівників Оріхівського, Балаклійського, Носівського, Кобеляцького, Великотокмацького районів, засудивши їх до позбавлення волі від 5 до 10 років у концентраційних таборах, виселити до північних областей нарівні з куркулями усіх «комуністів», виключених з партії за саботаж, звернено увагу ЦК КП(б)У та РНК України на неправильне проведення українізації, на вигнання «петлюрівських та інших буржуазно-націоналістичних елементів», забезпечити партійний контроль за проведенням українізації, негайно перевести на Кубані діловодство з української мови на російську, надати Косіору і Чубарю право призупинити постачання товарами районів, що особливо відстають, до остаточного виконання ними хлібозаготівельного плану

14 грудня 1932 р. Розпорядження Валківського райвиконкому Харківської області сільрадам про прискорення репресивних заходів щодо селян за невиконання хлібозаготівель

14 грудня 1932 р. Зведення Наркомзему УСРР про закладання колгоспами насіннєвих фондів (станом на 10 грудня 1932 p.)

14 грудня 1932 р. З постанови ЦК ВКП/б/ та Ради Народних Комісарів СРСР про посилення репресій за невиконання планів хлібозаготівлі

15 грудня 1932 р. Постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР “Про українізацію в ДСК, Казахстані, Середній Азії, ЦЧО та інших районах СРСР“. Москва. В. Молотов та Й. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих «буржуазно-націоналістичних елементів» в українізовані райони, запропонували перевести українські газети та видання на російську мову, а до осені 1933 р. також і школи

Грудень, 15 1932 (четвер) – Харків. Постанова РНК УСРР та ЦК КП(б)У «Про відновлення завозу промкраму на село». Запропоновано відновити з 15 грудня продаж промислових товарів на селі, за винятком тих районів, де план хлібозаготівель не виконано: у Днiпропетровській області – 27, у Чернігівській – 8, в Одеській – 15, у Харківській – 22, у Донецькій – 10 районів

Близько 15 грудня 1932 р. Відомості про засуджених трійкою та особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР за справами, заведеними органами ДПУ УСРР у зв’язку з хлібозаготівлями в першій половині грудня 1932 р.

15 грудня 1932 р. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про лист Й. В. Сталіна щодо Оріхівської справи.

15 грудня 1932 р. Відомості про слідчі справи, передані обласними відділами ДПУ УСРР до суду у вересні-листопаді 1932 р.

15 грудня 1932 р. Відомості про справи, розглянуті судовою трійкою та особливою нарадою при колегії ДПУ УСРР у вересні-листопаді 1932 р.

***

Документи свідчать

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Luhansk-02.php#nom-054
№54
З протоколу засідання Новопсковського РПК
2 грудня 1932 р.

7. За злістний опір в виконанні пляну хлібозаготівлі колгоспами “3намя Труда” Дем’янівської с/р виконано річний плян на 59% і припинили вивіз хліба, не дивлячись на ряд попереджень, бюро РПК ухвалює: Керівника, голову правління колгоспу, члена партії т. Сап’яна з партії виключити, пропонувати фракції РВК в 3-денннй термін розпустити правління і віддати до суду, як саботуючих виконання пляну хлібозаготівлі, суд провести терміново, як показовий, з применениям репресивних заходів, як до зриваючих і саботуючих виконання пляну хлібозаготівлі, з висилкою за межі України. Провести чистку колгоспу від куркульсько-чуждих елементів і вислати їх за межі України, поставити перед облпарткомом питання про занесення данного колгоспу на чорну дошку і зняття посівматеріалу в хлібозаготівлю, для посилення керівництва данного колгоспу фракції РВК підшукати кандидатуру на голову колгоспу, маючи на увазі, що в Дем’янівській с/р три колгоспи, з них два виконали річні пляни хлібозаготівлі, за винятком колгоспу “Знамя Труда”, за слабое керівництво парт-масовою роботою серед колгоспників секретарю Дем’янівського п/о т. Якименку винести сувору догану з попередженням всіх комунистів, що коли в 5 денний термін не буде зламу в виконанні пляну хлібозаготівлі по колгоспу “Знамя Труда” РПК буде змушений вжити репресивних заходів до всіх комуністів Дем’янівського п/о.

Секретар РПК /Повстяний/

Державний архів Луганської області, ф. П-6, оп. 1, спр. 20, арк. 106, 107.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Sumy-1932-33.php#nom-56
№ 56
З ПОСТАНОВИ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ РОМЕНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ
ПРО ПОВЕРНЕННЯ КОЛГОСПНИКАМИ АВАНСІВ, ВИДАНИХ В РАХУНОК ТРУДОДНІВ ПОНАД 15 %, ТА НАКЛАДАННЯ ШТРАФІВ НА КОЛГОСПИ, ЯКІ НЕ ВИКОНАЛИ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

4 грудня 1932 р.
(проведено опитом)

І. Обговорювали:

Про повернення незаконно виданих авансів понад 15 % по колгоспам.

Постановили: Зважаючи на те, що нижче зазначені колгоспи, не виконавши річних завдань по хлібозаготівлі, роздали колгоспникам аванси в рахунок трудоднів понад вста-новленої Укрколгоспцентром та Наркомземом норм 15% фактичного обмолоту, а саме: с. Вовківці – “Новий побут” роздав 33%, с. Глинськ – “Нова зірка” – 30 %, с. Волошинівка – “Вперед” – 35 %, с.Оксютинці – “Більшовик” – 29 %, с. Плавинище – “Нове життя” – 29 % й тим самим розбазарили хліб, ставши на куркульський шлях, запропонувати переліченим артілям протягом 5-ти день повернути з колгоспників незаконно одержані [ними] понад встановленої норми аванси. Уповноваженим РВК простежити за виконан-ням цієї постанови і про наслідки докласти президії не пізніше 10.ХІІ.32 р….

3. Обговорювали: Про накладення штрафів на колгоспи, що не виконали завдань по хлібозаготівлі.

Постановили: Зважаючи на те, що Герасимівський колгосп “Комінтерн” та Попів-щанський ім. “Петровського” засмічені класово-чуждим елементом та керівництво колгоспів веде куркульську політику, зриваючи план хлібозаготівлі, наданий цим кол-госпам (Герасимівський колгосп “Комінтерн” виконав план хлібозаготівлі на 48 % та Попівщанський ім. Петровського на 36,6%), та в додаток до цього ці колгоспи розбаза-рили хліб, видавши аванси колгоспникам на трудодні понад встановленої норми 15 % фактичного обмолоту (артіль ім. Петровського та “Комінтерн” – 35 %), – застосувати до колгоспів постанову РНК УСРР від 11.ХІ та оштрафувати за злісне невиконання плану хлібозаготівлі м’ясом в розмірі наданого 15-ти місячного завдання на 1932-1933 рр. кол-госпи ім. Петровського с. Попівщина та “Комінтерн” с. Герасимівка. Уповноваженим РВК простежити за виконання цієї постанови та докласти президії РВК 8.ХІІ-32 р.

4. Обговорювали: Протокол президії Лозівської сільради про накладання штрафів на гром[адян]-твердоздавців с. Лозової за невиконання плану хлібозаготівлі: Голика К. – 500 крб., Зінченко Оришки в 400 крб., Самченка Степана в 500 крб.

Постановили: Протокол президії Лозівської сільради за 3.ХІІ-32 р. затвердити з таки-ми змінами: на гр. Голика К.П. накласти штраф в сумі 650 крб., на гр. Зінченко Оришку – 400 крб., на гр. Самченка Степана – 750 крб.Запропонувати Лозівській сільраді протягом 24-х годин стягнути цей штраф.

Голова РВК Білий
Секретар Манюта

ф.Р-4549, оп.1, спр.180, арк.1. Оригінал.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1932.php#nom-114
№ 114
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЗАХОДИ ПО ЛІКВІДАЦІЇ САБОТАЖУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ, ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ КУРКУЛЬСЬКИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

5 грудня 1932 р.

Ликвидация саботажа хлебозаготовок, проводимого кулацкими элементами и их пособниками, расхищающими и утаивающими хлеб в колхозах, а также срывающими заготовки в единоличном секторе, требует нанесения этим элементам меткого, решительного и быстрого удара. Для этого прежде всего необходимо:

а) Выбор и серьезная подготовка наиболее значительных дел, могущих иметь серьезное значение для достижения перелома в хлебозаготовках для всего района или группы сел и колхозов;

б) Быстрый разбор этих дел и быстрое проведение приговоров в исполнение;

в) Немедленная ударная организация массовой партийной работы в данном колхозе или селе, наряду с широким и серьезным освещением всего дела в местной печати.

Недостаток проводимых в настоящее время репрессий заключается в том, что на местах большей частью сбиваются на простое увеличение количества репрессий. При этом смешиваются вместе и мелкие и значительные села, причем подготавливаются дела плохо. Кроме того, тянутся эти дела долго, от начала дела до окончательного утверждения приговора проходит месяц-полтора, в редких случаях 20-25 дней. При большом количестве дел политическое руководство ими поставлено неудовлетворительно, организационные и политические меры по партийной линии запаздывают и проводятся недостаточно серьезно.

Исходя из этого ЦК предлагает:

1. Для коренного улучшения руководства применением судебных репрессий создать в областях комиссии в составе первого секретаря обкома, обл. КК, начальника областного отдела ГПУ и облпрокурора.

2. Комиссиям раз в 2-3 дня устанавливать дела, которые заслуживают наибольшего внимания и которые должны быть проведены в ускоренном порядке. Список этих дел должен немедленно направляться в ЦК. Делам, по которым проходят члены партии, должно уделяться особо серьезное внимание.

3. Суд по всем этим делам должен заканчиваться в срок 4-5 дней под непосредственным руководством и наблюдением комиссии. В двухдневный срок после суда дело должно быть доставлено на утверждение в Харьков, где прохождение дел обеспечивается в 1-2 дня.

4. Комиссия должна проследить за прохождением дела в районе, имея в виду прежде всего опубликование о приговоре и его исполнений в печати, организацию массовой работы в колхозе и окружающих селах, а также выделение результатов, которых добилась организация в связи с данным делом.

Предательская роль осужденных членов партии, переродившихся и ставших на деле кулацкими агентами, должна быть беспощадно разоблачена как в печати, так и во всей партийной массовой работе.

Газеты с освещением каждого дела РПК должен немедленно направить в ЦК.

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 238. Арк 93-94.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-kolekt-1932.php#nom-324
№ 324
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ СЕКРЕТАРІАТУ ВУЦВКу
ПРО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЛІ НА УКРАЇНІ З УРОЖАЮ 1932 Р.

8 грудня 1932 р.

Обговорювали: 1. Про перебіг хлібозаготівель (доп. від Упов [новаженого] комітету заготівель РПО СРСР при Уряді УСРР тов. Огій).

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Перебіг хлібозаготівель визнати за незадовільний. На 6 грудня по Україні виконано лише 65,3 % річного плану. Якщо па п’яту п’ятиденку листопада намічався перелом у бік збільшення темнів хлібозаготівель, то 6-та п’ятиденка листопада та перша грудня дали значне зниження. Особливо відстають Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. Зовсім незадовільно виконуб свої зобов’язання перед державою одноосібний сектор, який на 5.ХІІ виконав лише 60 % плану.

Основною причиною млявого перебігу хлібозаготівель став той факт, що обласні, районові й сільські органи влади не мобілізували громадських організацій, не організували радянського суспільства й не забезпечили таким чином рішучого удару по саботуванню хлібозаготівель від куркулів та їхньої агентури – залишків петлюрівщини та махновщини…

Секретар Всеукраїнського Центрального виконавчого комітету
Ю. Войцехівський

ЦДАЖР України, ф. 1, оп. 8, спр. 10, арк. 259-260. Оригінал.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1932.php#nom-118
№ 118
ЛИСТ ЦК КП(б)У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ ВКП(б)
ПРО СТАН ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ НА УКРАЇНІ
В КІНЦІ ЛИСТОПАДА – НА ПОЧАТКУ ГРУДНЯ 1932 р.

8 грудня 1932 р.

Достигнутый в пятую пятидневку ноября уровень хлебозаготовок (9120 т. п.) не удалось закрепить, и последняя пятидневка ноября и первая пятидневка декабря дали понижение темпов хлебозаготовок до 6900 т. п. Винницкая и Киевская области, хотя и с некоторыми колебаниями, удерживают хлебозаготовки на таком уровне, который обеспечивает выполнение этими областями плана к 20-25 декабря.

Одесская и Днепропетровская области особенно резко снизили заготовки, скатившись к уровню первой и второй пятидневок ноября. Причем Одесская область, давшая большое снижение в прошлую пятидневку, в эту пятидневку несколько подняла темпы, а Днепропетровская область продолжает их снижать. Вторая пятидневка декабря, судя по ежедневным, правда отрывочным, сведениям, опять даст снижение заготовок по большинству областей, в том числе и по решающим областям – Днепропетровской и, очевидно, Одесской.

І. В чем причины такого падения хлебозаготовок?

1) В подавляющем большинстве районов оканчивается обмолот скирд, а также уже изъято то излишнее зерно сверх всяких фондов, которое лежало в колхозных амбарах.

2) В большинстве районов в связи с этим еще не сумели перестроить свою работу на выявление скрытого, неправильно выданного и разворованного хлеба и его мобилизацию.

3) Вследствие дождей почти совершенно прекратился обмолот хлеба. (По данным на 1 декабря, по Одесской области еще не обмолочено зерновых с площади 300 тыс. га, Днепропетровской – 85 тыс. га, Харьковской – 190 тыс. га и Донецкой – 150 тыс. га).

4) Дожди ослабили организационный нажим на хлебозаготовки, усилили демобилизационные настроения, создали “новую объективную причину”.

Что главная причина не в дождях (хотя дожди тоже дезорганизуют и уменьшают хлебозаготовку и вывозку хлеба), показывает наличие во всех областях, иногда рядом лежащих районов, в одном из которых, несмотря на дожди, идет рост заготовок, а в другом резкое падение.

Хотя мы в настоящее время и добились раскачки не только районного, но и сельского актива, однако уровень этой раскачки, а главное, организация хлебозаготовительной работы являются еще в большинстве районов неудовлетворительными.

Практическое руководство хлебозаготовками в областях также еще в должной мере не налажено. Области до сих пор часто в своих указаниях и директивах исходят только из процентов выполнения плана, не могут во-время поправить район, указать ему, как в условиях этого района и за что нужно взяться, чтобы сдвинуть хлебозаготовки. Плохо проверяется выполнение директив ЦК и обкомов, благодаря чему ряд серьезных мер либо вовсе не проводятся, либо проводятся слабо или же извращаются (натурштрафы, изъятие разворованного хлеба, репрессии к правленцам, изъятие колхозных фондов).

В особенности серьезные недостатки в организации хлебозаготовительной работы имеются в районах. В большинстве районов нет еще отчетливого представления, где именно выгоднее всего нажать, где выгоднее применить репрессию для того, чтобы получить больший результат, не умеют путем концентрации наличных сил в одном из наиболее отставших колхозов прорвать фронт саботажа.

II. Применение репрессий к колхозам. Репрессии к колхозам, не выполняющим план хлебозаготовок, особенно же к председателям, членам правлений этих колхозов и к счетоводам применены в большом количестве – за ноябрь и 5 дней декабря арестовано по линии ГПУ 1230 человек-председателей, членов правлений, счетоводов (председателей – 340, членов правлений – 750, счетоводов – 140). Кроме того, арестовано бригадиров – 140, завхозов-весовщиков – 265, других работников колхозов – 195.

До ноябрьских операций ГПУ через суды прошло около 500 дел, имеющих отношение к хлебозаготовкам и краже колхозного хлеба. Однако большинство этих дел должного результата не дали благодаря часто незначительности дел, а также неудовлетворительной постановке организационно-партийной массовой работы в колхозах.

Только последние, начиная с половины ноября, операции ГПУ дали серьезные результаты. Вскрыто и передано в суд 206 групповых дел кулацких и антисоветских элементов, организовавших саботаж хлебозаготовок, разворовывание хлеба. По многим из этих дел расхищено, уничтожено и спрятано по нескольку тысяч центнеров колхозного хлеба. Эти дела на протяжении ближайших 5-7 дней будут заслушаны в судах. Первый серьезный удар по кулацким элементам и их пособникам, организаторам саботажа хлебозаготовок нанесен.

Нами занесены постановлением СНК. и ЦК на черную доску 6 крупных сел. По имеющимся у нас сведениям, областями на черную доску занесено до 400 колхозов, однако результаты этой репрессии не учтены.

В отношении эффективности отдельных репрессий можно сказать, что:

1) Лишение завоза товаров в большинстве случаев дает незначительный результат. Причина в том, что деревня уже изрядно насыщена товарами, а насущно необходимые предметы (спички, соль, керосин), хотя и по очень высоким ценам, все же можно получить на рынке в районном центре.

2) Наибольший результат дает применение натурштрафов. За корову и свинью сейчас колхозник и даже единоличник крепко держатся. В АМССР было несколько случаев, когда единоличники стали распродавать свой скот.

Наиболее эффективной эта мера оказалась в отношении единоличников. Что касается колхозов, то здесь результат меньший, ибо штрафы пока коснулись только обобществленного стада, а персонально колхозников почти еще не затронули.

3) Довольно хорошие результаты дает вскрытие злоупотреблений, воровства и различных махинаций со стороны правленцев, когда проводится одновременно серьезная массовая работа.

Есть случаи, когда колхозники сами выносят решения о привлечении к суду своих правленцев и требуют применения к ним высшей меры наказания.

4). Отобрание разворованного хлеба не имевшими трудодней и единоличниками еще достаточно широко не развернулось. Это наряду с возвратом неправильно выданного по трудодням хлеба является серьезным источником для выполнения плана в тех колхозах, где особенно бесхозяйственно было поставлено дело.

5) Проверка и изъятие неправильно созданных фондов также еще широко не развернулись. Однако есть уже признаки повторения прошлогодних явлений – пытаются огульно вывозить семенные фонды, которые мы запретили трогать, без разрешения области, кроме части излишне засып-панной.

Настоящая работа по организации строгой проверки действительного урожая и ресурсов колхозов, не выполняющих план хлебозаготовок, только начинается.

III. Репрессии в отношении коммунистов, пособников и покрывателей кулацкого саботажа.

В этом отношении за последнее время вскрыто много серьезных фактов разложения и предательства коммунистов, особенно из числа непосредственно работающих на селе в колхозах. Сейчас привлечено к суду 327 человек коммунистов. По разобранным в октябре – ноябре делам осуждено 9 человек к высшей мере. Среди них главный контингент составляют должностные лица колхозов. За самое последнее время вскрыто несколько крупных дел районных работников. Например:

1) Балаклейское дело (Харьковской области). Хорешко, Ус, Фишман, разложившим район, смотревшим сквозь пальцы на хозяйничанье в ряде колхозов кулачья, на массовое разворовывание колхозного и совхозного хлеба, подпевавшим кулакам, что хлеба в районе нет, потакавшим саботажу заготовок.

2) Ореховское дело (Днепропетровская область). Пока арестован бывший председатель колхозсоюза Пригода, который организовывал по колхозам всякого рода преувеличенные фонды, потворствовал укрывательству хлеба, открыто говорил о защите колхозов от хлебозаготовок.

3) Носовский район (Черниговской области). Арестован заворг райкома Яременко, заявивший, что хлебозаготовки – это грабеж крестьян и что в ЦК сидят контрреволюционеры, заявивший о выходе из партии.

4) Кобелякское дело (Харьковской области). Арестован секретарь райкома Ляшенко, который вместе с другими районными работниками организовал составление жульнических балансов для доказательства нереальности плана, организовал “петиционную” кампанию ряда колхозов в ЦК. о тяжести плана, тогда как сами правления этих колхозов теперь говорят, что они ошиблись.

5) Большетокмакское дело (Днепропетровской области). Арестована группа работников района. Ленский – заворг РПК, Косяченко – зав. райснабом, Дворник – зав. райземотделом, Зык – зав. райфинотделом, Долгов – председатель горпо, пробравшиеся в партию, скрыв при вступлении свое прошлое (сыновья кулаков),- активно боролись и организовывали борьбу против хлебозаготовок, не только не вели никакой борьбы с кулаком, но попустительствовали ему, а также ряд других, более мелких дел. Все эти дела еще неокончены, по ним ведется следствие.

Объявленная в отношении 5 районов партийная чистка пока ощутимых результатов в отношении непосредственного влияния на усиление хлебозаготовок еще не дала. Во-первых, она фактически началась только дней 6-7 тому назад, во-вторых, вследствие того, что решение о чистке недостаточно использовано всей областной и районной прессой в целях преодоления кулацкого саботажа в хлебозаготовках. ЦК принял меры к усилению этой работы. 6-7 дней чистки подтвердили огромную засоренность парторганизаций этих районов чуждыми и часто прямо антисоветскими элементами. Открытым практически остается вопрос о высылке вычищенных коммунистов, пока что мы предложили составить списки исключенных, которых следует выслать, так как применять эту меру огульно ко всем исключаемым едва ли целесообразно.

IV. В отношении единоличников сдвиг имеется, но именно здесь больше всего нужен непрерывный, систематический и решительный нажим. Малейшее ослабление работы в надежде, что “теперь пойдет”, сейчас же дает уменьшение заготовок. Это показывают последние пятидневки. Наиболее хорошие результаты из репрессий дает натурштраф и лишение усадебной земли.

Основными областями в отношении единоличника сейчас являются Харьковская и Черниговская области (первой осталось взять еще 6,2 млн. пудов, второй 2,1 млн. пудов).

В отношении Киевской и Винницкой областей можно считать, что выполнение плана по единоличному сектору обеспечено. За последнее время начали более широко применяться и методы общественного воздействия. По единоличному сектору нам осталось заготовить еще 12 млн. пудов. Цифра очень серьезная.

V. По гарнцевому сбору (мерчуку). Можно считать совершенно установленным, что недовыполнение поступления мерчука в этом году по сравнению с прошлым годом является результатом:

а) Широкого развития тайного помола, в некоторых случаях даже механизация этого помола со взиманием даже мерчука. Борьба с этим почти не велась.

б) Огромных хищений на мельницах, аппарат которых чрезвычайно засорен спекулятивными и антисоветскими элементами.

За этот период через нашу комиссию по рассмотрению приговоров к высшей мере прошло 6 дел о крупных хищениях на мельницах, о раскрадывании мерчука и продаже его на частном рынке, несколько крупных дел имеются еще в ГПУ.

В настоящее время ГПУ закончена произведенная по нашему постановлению проверка личного состава сельскохозяйственных мельниц Украины. Картина засоренности и злоупотреблений выявлена исключительно безобразная. Чтобы не повторять, прилагаю просто записку ГПУ.

К этому нужно добавить, что на элеваторах и заготовительных пунктах Заготзерно положение тоже неблагополучное. Аппарат Заготзерно, особенно внизу, сильно засорен. Всякого рода “комбинации” и воровство, стоящие государству десятков тысяч пудов хлеба, имеют широкое распространение. Нужна жестокая чистка и этого аппарата.

VI. Положение в совхозах.

Безусловно неблагополучно положение в совхозах. Темпы сдачи хлеба совхозами, а также состояние борьбы за мобилизацию всех ресурсов в совхозах, многочисленные факты бесхозяйственности и утрат, а также вскрытые за последнее время по некоторым совхозам крупные злоупотребления говорят о том, что при настоящем положении дела план хлебосдачи совхозами не обеспечен. Осталось совхозам сдать еще 4,8 млн. пудов хлеба.

VII. Принимаемые нами меры по усилению хлебозаготовок и выполнению плана следующие:

1. Основное внимание ЦК сосредоточено на организаторской части работы по хлебозаготовкам, на правильном распределении партсил.. Под особое наблюдение сейчас взяты наиболее решающие области – Днепропетровск, Одесса, Харьков. В соответствии с этим в Днепропетровск переброшен дополнительно т. Затонский с группой работников, в основном закончивших работу в Киевской и Винницкой областях, а в Одессу – т. Любченко также с группой работников. Перед секретарями обкомов этих областей, а также командированными туда членами ПБ ЦК КП(б)У поставлена задача быстрого, коренного улучшения организационного руководства хлебозаготовками как из областного центра, так и, в первую очередь, в главных решающих районах.

2. Организованы комиссии (из 4 чел.) во главе с первым секретарем обкома для повседневного руководства применением судебных репрессий, отбора наиболее значительных дел и постановкой в связи с этим соответствующей массовой партийной работы как через печать, так и непосредственно колхозах, селах и районах, где проводятся наиболее серьезные судебные процессы. Установлено наблюдение за тем, чтобы все дела, назначенные к передаче в суд, были проведены вплоть до выполнения приговора не больше как в 10 дней.

3. Так как по заготовкам в большинстве областей имеется значительное недовыполнение по продовольственным культурам (пшеница, рожь), нами принят ряд мер к усилению поступления этих культур. Еще раз объявляю, что план в отношении областей, районов и колхозов будет считаться выполненным только при выполнении продкультур. Организуемая в колхозах, уже выполнивших свои планы, но не выполнивших по культурам, дополнительная сдача ржи, пшеницы в обмен на фуражные культуры, возврат части пшеницы и ржи из выданных по трудодням и др. меры.

4. В ряде районов Винницкой, Киевской областей и АМССР уже установлена безусловная возможность дополнительной заготовки хлеба у колхозов, выполнивших свои планы, а также у колхозников, получивших по трудодням большое количество хлеба. Для этого необходимо быстро решить вопрос об условиях этой заготовки.

Украине еще осталось заготовить:

По колхозам – 69,4 млн. пудов
По единоличникам – 12,0 млн. пудов

Всего по селянскому сектору – 81,4 млн. пудов
По совхозам – 4,8 млн. пудов
По мерчуку декабрь-январь – 6,0 млн. пудов
По семссуде – 1,8 млн. пудов

Всего: 94,0 млн. пудов

Если считать, что мы будем заготавливать до 1 февраля, то в среднем за пятидневку мы должны давать 8,5 тыс. пудов. Эта цифра при настоящих условиях для нас очень большая. Для этого необходимо добиться, чтобы в первую очередь Днепропетровская и Одесская области увеличили свои заготовки хотя бы на протяжении 4-5 пятидневок до 3 млн. пудов в пятидневку каждая (вместо 1100 пудов по Днепропетровской и 1300 пудов по Одесской в настоящее время), Харьковская область до 2 млн. пудов в пятидневку (вместо 1300 пудов сейчас).

Такого повышения хлебозаготовок, невзирая на большие трудности, можно добиться значительным усилием и улучшением работы. К сожалению, этого уровня на сегодняшний день мы еще не достигли.

С. Косиор

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1113. Арк. 96-107.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1932.php#nom-119
№ 119
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ КРАСНОПІЛЬСЬКОГО РАЙКОМУ ПАРТІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЦК КП(б)У ТА ОБКОМУ ПАРТІЇ ПРО НЕЗАДОВОЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ МЕТОДАМИ ПРОВЕДЕННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ В РАЙОНІ*

9 грудня 1932 р.

Після проведення прикріплення уповноважених до кожного колгоспу й одноосібників по сільраді ми досягли незначного зрушення. Але це не забезпечує виконання щоденних завдань.

Під час перевірки колгоспу “Плуг і Молот” знайдено незаприбуткованого зерна 203 центнера. Причому бувший голова колгоспу Козир (виключений з лав партії) дав таку установку, щоб під час відвантаження зерна з-під молотарки з кожного мішка скидалося на вогкість 5 кг, а комірникові – 2-3 кг. Ця справа знаходиться в слідчих органів і буде розглядатись в показовому порядку.

В зв’язку з невиконанням плану хлібозаготівлі по району, коли не видаються довідки на помол селянству, що не виконало плану хлібозаготівлі, перевадиться помол на спеціальних хатніх “млинах” та топчуть у ступах. Багато вже таких “млинів” вилучено (Славгородський, Покровка).

Нарсуд майже щоденно розбирає хлібні справи на місцях. Після закінчення суду в с. Краснопіллі середняк Бесараб Олексій Васильович сказав: “Хай судять та везуть звідціля, так хоч з голоду не вмреш, а дома коли залишимось, все рівно помремо“.

Помічається великий відплив колгоспників з колгоспів. Молотьба закінчується в останніх 4-х колгоспах. Таким чином, в колгоспах відомо про натуральні наслідки господарювання.

Передові ударники колгоспники беруть участь в роботі по хлібозаготівлі серед одноосібників. Настрій більш відсталої частини може характеризуватися так: “Пропало все життя, я віддав в СОЗ все своє майно, а відціля майже нічого не одержую. Зараз в СОЗі вже немає хліба, а дальше ще гірше буде” (Пелипець Ілля – колгоспник).

Все рівно з голоду вмирати цю зиму, так або інакше” (колгоспник с. Славгородського Хіценко К. Н.). “Я партизан, бив куркулів, а сьогодні згоден різати комуністів. Хіба я повинен з голоду вмирати, все рівно отнімуть, так украду” (колгоспник Довжик Петро Мусійович).

З кожним днем хлібне питання все гостріше й гостріше дає себе відчувати. Незабезпеченість хлібом МТС, лікарень, установ викликає незадоволення і звільнення з роботи.

Починають проявлятись ознаки минулої весни. Так член колгоспу “Авангард” партієць Середа Олександр Васильович прибув до РПК з довідкою від правління колгоспу про те, що він має 120 трудоднів та дружина – 147. Середа має 5 дітей. Натуравансів одержав 277 кг. Тов. Середа заявив, що йому нічого вже їсти і він не знає, що надалі робити.

Секретар РПК Носуленко

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 101. Спр. 1080. Арк. 137-139.

* За дорученням секретаря ЦК КП(б)У М. М. Хатаєвича лист був надісланий для ознайомлення членам і кандидатам в члени Політбюро як такий, що носить явно панічний характер.

За матеріалами веб-ресурсів:
http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/index.php?1932-12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.