Скупа хроніка 1933-го: січень (частина 2)

1933 рік. Січень

17 січня 1933 р. Протокол закритого засідання бюро Липоводолинського райкому КП/б/У про опір виконанню хлібозаготівлі та посилення репресій до осіб, які протидіють хлібозаготівлі, в сс. Липова Долина, Капустинці, Русанівка, Синівка Липоводолинського району Харківської області

Січень, 17 1933 (вівторок) – Доповідна записка секретаря Вінницького обкому КП(б)У В. Чернявського секретареві ЦК КП(б)У М. Хатаєвичу. Повідомив про те, що партійно-радянська номенклатура районів області почала отримувати продовольчі пайки за нормами, передбаченими постановою ЦК від 14 листопада 1932 р., лише наприкінці грудня 1932 р. обком просив забезпечити районний актив продуктами

Січень, 18 1933 (середа) – У Тальнівському районі Київської області місцеві органи НКОЗ УСРР зафіксували 21 випадок захворювання на тиф

Січень, 18 1933 (середа) – ЦК КП(б)У звернувся до всіх обкомів та райвиконкомів із закликом вивчати матеріали січневого пленуму ЦК ВКП(б), «пильно опрацювати промову тов. Сталіна про роботу на селі, забезпечивши на ділі практичне виконання вказівок тов. Сталіна»

Січень, 19 1933 (четвер) – Село Піски Баштанського району Одеської області. Повідомлення газети «Під прапором Леніна» про те, що 6 грудня 1932 р. с. Піски було занесено на «чорну дошку», виселено 30 «куркульських господарств та їх натхненників, які продовжують чинити шалений опір хлібозаготівлям». Газета закликала притягти до відповідальності голову правління колгоспу та «примусити негайно забезпечити відвантаження хліба на елеватор»

20 січня 1933 р. З протоколу засідання президії Шосткинської КК РСІ про притягнення до судової відповідальності за приховування колгоспного хліба комірника с.Пирогівка Шосткинського району Чернігівської області О.М.Шестоухова

Січень, 20 1933 (п’ятниця) – Звіт віце-консула Італії в Батумі міністрові закордонних справ Італії. Зазначається, що з Одеси прибуває раз на три тижні пароплав із біженцями від голоду з України, а також селянами за продовольством

Січень, 21 1933 (субота) – Харків. Головне управління робітничо-селянської міліції при НКВС УСРР повідомило місцеві органи про те, що паспорти не можна видавати «класово-ворожим елементам», куркулям-втікачам, навіть якщо вони працювали на промислових підприємствах, особам, позбавленим «виборчих прав», селянам, які не мають запрошення на будівництво промислових об’єктів

21 січня 1933 р. Витяг з протоколу № 11 засідання секретаріату Кадієвського міськкому КП(б)У

21 січня 1933 р. Постанова об’єднаного пленуму Глухівського райкому КП/б/У та Глухівського райвиконкому про незадовільне виконання хлібозаготівлі в сільрадах Глухівського району Чернігівської області

21 січня 1933 р. Постанова президії Роменського райвиконкому про преміювання та виділення краму голові Залатиської сільради та активістам за організацію виконання хлібозаготівлі

21 січня 1933 р. Постанова РНК СРСР “Про план заготівель зернових культур (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, просо, гречка, бобові і вика) з урожаю 1933 року”

21 січня 1933 р. Постанова РНК СРСР про боротьбу з розкраданням і розбазарюванням хліба на млинах, елеваторах і приймальних пунктах і зловживаннями з хлібними квитанціями

22 січня 1933 р. Директива РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про попередження масових виїздів голодуючих селян за продуктами

22 січня 1933 р. Протокол засідання бюро Охтирського райкому КП/б/У про посилення репресій проти осіб, що не виконали хлібозаготівлі, створення буксирних бригад, організацію переобмолоту соломи та перевіювання полови, ліквідацію громадських фондів в селах Охтирського району Харківської області

Січень, 22 1933 (неділя) – Шифрограма Сталіна і Молотова до ЦК КП(б)У. Зазначено, що до ЦК ВКП(б) та РНК СРСР надійшла інформація про масовий виїзд селян України та Кубані «за хлібом» до ЦЧО, Московської, Західної областей, на Волгу. Звернено увагу на те, що його, «як і виїзд з України минулого року», організували вороги радянської влади, тому не можна допускати «повторення минулорічних помилок». Запропонували ЦК КП(б)У та РНК УСРР не допускати виїзд селян з України до Північного Кавказу і навпаки, в’їзд селян Північного Кавказу в Україну, негайно арештовувати прибулих на північ «селян» України та Північного Кавказу, вилучати «контрреволюційні елементи», а згодом повертати решту до місць їхнього проживання

Січень, 22 1933 (неділя) – Спеціальне донесення В. Балицького до ОДПУ СРСР про масовий виїзд селян з України. Зазначає, що виїзд селян розпочався наприкінці грудня 1932 р. із Харківської, Одеської, Київської, Чернігівської областей. У Харківській виїхало 20 129 селян із 39 сіл 19 районів, в Одеській – 3447 селян із 177 сіл 19 районів, у Київській – 6576 селян із 437 сіл 27 районів, у Чернігівській – 1541 селянин із 68 сіл 9 районів, а разом виїхало 31 693 особи з 721 села 74 районів України. На станціях Лозова та Суми Харківської області протягом січня 1933 р. продано 21 500 квитків. ДПУ арештувало 500 підбурювачів селянських виїздів

Січень, 22 1933 (неділя) – Лист уповноваженого ЦК КП(б)У з хлібозаготівель в Одеській області В. Затонського. Зазначає, що єдиним джерелом заготівель є повернення «розкраденого» хліба, «метод концентрованого наступу» органів ДПУ та уповноважених обкомів на кожне село та колгосп, подолання «кругової поруки», позаяк «українця можна насамкінець переконати, що мабуть краще здати хліб», зламати «опір» в колгоспах та «розширити прорив фронту»

23 січня 1933 р. Акт про реквізицію жита та ячменя у селянина с.Ярмолинці Роменського району Чернігівської області І.Я.Тихенка, складений уповноваженим Роменського райвиконкому Гольдфельдом, співробітником районної міліції Жученком та виконавцем Потебою

23 січня 1933 р. Поштотелеграма начальника ЕКУ ОДПУ Миронова та начальника 6-го відділу ЕКУ ОДПУ Ільїцького начальнику ЕКВ ПП ОДПУ в Криму про викриття ЕКУ ДПУ УСРР масових розкрадань хліба з хлібозаводів та пекарень та про погіршення якості хліба.

23 січня 1933 р. Директивний лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР всім обкомам партії та облвиконкомам про неприпустимість масових виїздів колгоспників та одноосібників за межі України

23 січня 1933 р. Акт описування майна заможного селянина Чайки Семена з метою вилучення на користь Сичавської сільської ради

23 січня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про виконання директиви РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 22 січня

23 січня 1933 р. Телеграма ОДПУ про викриті в УСРР масові крадіжки на хлібозаводах та пекарнях

Січень, 23 1933 (понеділок) – Директивний лист секретаря ЦК КП(б)У М. Хатаєвича та голови РНК УСРР В. Чубаря про заборону виїзду українським колгоспникам та селянам за хлібом у Московську, Західну області, ЦЧО, Білорусію. Пропонувалося встановити суворий контроль за вербуванням робочої сили в Україні, вилучати «усіх підозрілих контрреволюційних елементів», арештовувати та заборонити продаж залізничних квитків за межі України селянам, які не мають посвідчень РВК на виїзд та запрошень від промислових і будівельних організацій про вербування робочої сили

24 січня 1933 р. Лист Лебединського райвиконкому Харківської області до голови Рябушівської сільради і голови колгоспу “Перемога” про організацію допомоги голодуючим

24 січня 1933 р. Відповідь Літинської райКК-РСІ редакції газети “Колгоспне село” по скарзі колгоспника М. П. Яремчука з с. Новоселиці-Літинської про насильницьку реквізицію майна, худоби та продовольства

24 січня 1933 р. Постановление Одесского обкома КП(б)У о приостановлении массовых самовольных выездов крестьян из Одесской области

24 січня 1933 р. Лист Лебединського райвиконкому Харківської області до голови Будильської сільради та голови колгоспу “Вільна праця” про організацію допомоги голодуючим

Січень, 24 1933 (вівторок) – Харків. Доповідь С. Косіора на пленумі ЦК КП(б)У про підсумки хлібозаготівель в Україні 1932 р. Зачитав рішення ЦК ВКП(б) від 24 січня про призначення П. Постишева другим секретарем ЦК КП(б)У і першим секретарем Харківського обкому, М. Хатаєвича секретарем Дніпропетровського, С. Вегеру секретарем Одеського обкому партії та про звільнення з відповідних посад М. Майорова, В. Строганова, Р. Терехова. Зазначив, що Україна не виконала початкового плану 356 млн пудів, заготовила на січень 1933 р. 255 млн пудів, маючи врожай 1932 р. 7,3 ц із га, недосів восени 1931 р. 2 млн га і загибель зернових весною – 1 млн га. Визнав провину української парторганізації за невиконання плану хлібозаготівель, а також реальність виконання обсягу початкового плану

24 січня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про зміцнення ЦК і обласних організацій КП(б)У

25 січня 1933 р. Витяг з протоколу № 101 засідання Політбюро ЦК від 25 січня 1933 року “Про заготовку соняшника у Н.Бугському та Магдалинівському районах”

25 січня 1933 р. Лист Харківському обкому КП/б/У та Харківського облвиконкому до секретарів райкомів КП/б/У та голів райвиконкомів Харківщини про заборону виїздити селянам за межі України за хлібом

25 січня 1933 р. Інформаційний лист комуніста Бабіна Охтирському райкому КП/б/У про протидію хлібозаготівлі, організацію схованок хліба, політичні настрої селян в Бакирівській сільраді Охтирського району Харківської області

25 січня 1933 р. Протокол допиту обвинувачуваного з архівно-кримінальної справи за звинуваченням Шарандака Авксентія Тимофійовича, мешканця с. Полонецьке Кр.-Озерського р-ну Одеської обл.

25 січня 1933р. Поштотелеграма начальника ЕКУ ОДПУ Миронова ПП ОДПУ в Криму щодо встановлення для ПП ОДПУ Криму контрольної цифри на 1933 р. у розмірі 200.000 руб. на кількість валюти, яку необхідно конфіскувати.

25 січня 1933 р. Постанова ЦК КП(б)У про села та колгоспи, занесені на “чорну дошку”

25 січня 1933 р. Доповідна записка Бердичівського міськкому партії Вінницькому обкомові КП(б)У про незадовільне постачання робітників

Січень, 25 1933 (середа) – Постанова ЦК КП(б)У про зняття сіл Гаврилівка Дніпропетровської та Лютенька Харківської області з «чорних дошок», які виконали 70 і 88 % плану хлібозаготівель, та про доцільність його виконання «сповна» в індивідуальному секторі. Запропоновано обкомам і облвиконкомам продовжувати хлібозаготівлі в тих селах, занесених на «чорну дошку», які не досягли «потрібних зрушень в бік посилення хлібозаготівель», виявляти у них «розкрадений і прихований хліб»

26 січня 1933 р. Протокол засідання бюро Охтирського райкому КП/б/У про засипку насінневих фондів в сільрадах і колгоспах, прийняття додаткових самозобов’язань по насінню одноосібниками, кампанію по збиранню насінневої позики від колгоспників в Охтирському районі Харківської області

26 січня 1933 р. З протоколу засідання бюро Улянівського райкому КП/б/У про виключення з партії, оголошення доган, зняття з роботи голів сільрад, уповноважених райкомів, секретарів партійних осередків Улянівського району Харківської області

26 січня 1933 р. Доповідна записка інспектора Конотопської районної КК РСІ до секретаря РКК РСІ про факти придбання за безцінок конфіскованого у нездатчиків хліба майна керівниками та комуністами с.Соснівка Конотопського району Чернігівської області

Січень, 26 1933 (четвер) – Газета «Вісті» ВУЦВК повідомила, що за злісний саботаж хлібозаготівель Донецький облвиконком заніс на «чорну дошку» директора зернорадгоспу «Тополі» Шкурата, однак «ніяких змін у перебіг хлібозаготівель це не внесло: радгосп мусить здати ще понад 250 тонн хліба, а щодня вивозити 4–5 центнерів»

Січень, 27 1933 (п’ятниця) – Записка уповноваженого ДПУ по Новоукраїнському району Одеської області. Зазначено, що в с. Піщаний Брід В. Затонський скликав збори селян із вимогою викрити ями з прихованим зерном та вилучив протягом двох днів 35 ц зерна. Було виявлено 18 ям із прихованим хлібом

Січень, 27 1933 (п’ятниця) – Інформаційний лист Великобілозерського райкому КП(б)У Дніпропетровської області. Зазначено, що в селах району відбувається масовий виїзд селян за хлібом, хоча «нами заборонена видача (секретно) довідок про виїзд з села, але річ в тому, що на Донбасі та на Дніпробуді беруть всіх підряд, не вимагаючи ніяких документів». По лінії ДПУ є «встановлення дозорів проти втікачів з села»

28 січня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про збір насіння та посівну кампанію в Україні

Січень, 28 1933 (субота) – Політбюро ЦК ВКП(б) запропонувало ЦК КП(б)У та РНК УСРР, не зупиняючи хлібозаготівель, розпочати з 1 лютого мобілізацію населення та організацію посівної кампанії. Для проведення посівної не створювати офіційного загальноукраїнського комітету, а організувати при ЦК КП(б)У «вузьку партійно-радянську комісію». Склад комісії подати на затвердження до ЦК ВКП(б) та РНК СРСР

29 січня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про проведення Всесоюзного з’їзду колгоспників-ударників

29 січня 1933 р. Повідомлення ДПУ УСРР ЦК КП(б)У про незадовільне постачання продовольством населення м. Умань Київської області

29 січня 1933 р. Постанова ЦК ВКП(б) про залишення у розпорядженні ЦК КП(б)У та областей УСРР зерна, зібраного понад річнии план хлібозаготівель з 1 лютого по 1 квітня 1933 р.

29 січня 1933 р. Зведення Наркомату юстиції УСРР Центральному комітету КП(б)У про кількість засуджень по Україні за ухилення від здачі хліба, саботаж та спекуляцію хлібом

29 січня 1933 р. Наказ Державного політичного управління УСРР № 28 про накладення дисциплінарних стягнень за відсутність контролю за якістю хліба.

29 січня 1933 р. Постанова Роменського райвиконкому про притягнення до кримінальної відповідальності голови Герасимівської сільради Турчина, голови колгоспу Власенка, занесення на “чорну дошку” за невиконання хлібозаготівлі с.Герасимівка Роменського району Чернігівської області

Січень, 29 1933 (неділя) – Політбюро ЦК ВКП(б) дозволило ЦК КП(б)У залишити в Україні зерно, яке було заготовлено понад план у Київській, Вінницькій, Харківській областях та в АМСРР

Січень, 29 1933 (неділя) – Зведення Наркомату юстиції УСРР про застосування репресій проти «саботажників хлібозаготівель». Повідомлено ЦК КП(б)У про засудження 1306 осіб у 182 районах протягом 20 днів за «нездачу хліба»; 1278 осіб до позбавлення волі на термін понад 3 роки; 965 осіб за розкрадання хліба у 184 районах; 124 особи у 168 районах за ухилення від здавання мірчука; 211 осіб у 176 районах за спекуляцію хлібом; 419 осіб у 122 районах «за контрреволюційний саботаж», у тому числі 20 до розстрілу

Січень, 29 1933 (неділя) – Нарком’юст УСРР інформував ЦК КП(б)У про те, що протягом четвертої п’ятиденки січня 1933 р. засуджено за нездачу хліба 1306 осіб, з них 98 % до позбавлення волі, за розкрадання хліба 965 осіб, за спекуляцію 211 осіб, за «контрреволюційний саботаж» 419 осіб. До засуджених застосовано розстріл – 5 %, позбавлення волі – 82 %, примусові роботи – 13 %

30 січня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про комісію ЦК КП(б)У щодо керівництва збором насіння та проведення весняної сівби

Січень, 30 1933 (понеділок) – Політбюро ЦК ВКП(б) затвердило комісію ЦК КП(б)У з формування насіннєвого фонду та проведення весняної сівби: голова комісії – С. Косіор, члени – П. Постишев, В. Чубар, О. Одинцов, С. Реденс. Надати комісії право видавати розпорядження «під виглядом рішень ЦК та Раднаркому України»

Січень, 31 1933 (вівторок) – Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про те, що пленум Харківського обкому обрав П. Постишева таємно і «не розгорнув критики недоліків в роботі обкому»

Січень, 31 1933 (вівторок) – Протягом січня скоєно 150 «терористичних актів», з них «фiзичний терор» становив 80,9 % випадків, а в селах арештовано 37 797 осіб. Серед арештованих із «політминулим» – 8145 осіб, 1471 голова колгоспу, 388 голів сільських рад, 1335 голів правлінь колгоспів, 1820 завгоспів та комірників, 7906 колгоспників. Розглянуто 12 076 справ звинувачених, із них до розстрілу засуджено 719, до концтаборів – 8003, до виселення – 2533, до примусових робіт – 281

Не раніше січня 1933 р. Відомості про зміни в кількості господарств та населення по Великовисторопській сільраді Лебединського району Харківської області за 1932-1933 роки

Не раніше січня 1933 р. Відомості про зміни в кількості господарств та населення по Ворожбянській сільраді Лебединського району Харківської області за 1932-1933 роки

Не раніше січня 1933 р. Відомості про зміни в кількості господарств та населення по Михайлівській сільраді Лебединського району Харківської області за 1932-1933 роки

***

Документи свідчать

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Sumy-1932-33.php#nom-85
№ 85
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ БЮРО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ПОСИЛЕННЯ РЕПРЕСІЙ ПРОТИ ОСІБ, ЩО НЕ ВИКОНАЛИ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ, СТВОРЕННЯ БУКСИРНИХ БРИГАД, ОРГАНІЗАЦІЮ ПЕРЕОБМОЛОТУ СОЛОМИ ТА ПЕРЕВІЮВАННЯ ПОЛОВИ, ЛІКВІДАЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ ФОНДІВ В СЕЛАХ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 січня 1933 р.

Слушали: І. О состоянии хлебозаготовок по району по единоличному сектору (т. Содин).

Дебаты: т. Заяц.

Постановили: Бюро РПК отмечает, что постановление бюро Харьковского облпарт-кома от 14.І-33 г. до сих пор не реализовано.

Работа по оперативному еще не перестроена, и район еще не добился среди едино-личного сектора в хлебозаготовке нужного перелома, что объясняется наличием демобилизационного настроения райпарторганизации.

Особо преступным является поведение следующих уполномоченных РПК и секретарей партячеек: с. Кириковка – уполномоченный Жадан, секретарь партячейки Ломи-нога, с. Яблочное – уполномоченный Кощеев, с. Хухра – уполномоченный Мудрий, сек-ретарь партячейки Васильченко, с.Олешня – уполномоченный Мительмен, секретарь партячейки Яцюк.

Бюро РПК предупреждает уполномоченных РПК, что в случае продолжения пот-ворствования кулацкому саботажу, РПК применит к означенным товарищам самые су-ровые меры партвзысканий.

Для немедленного исправления допущенных грубейших политических ошибок (либерализм в отношении злостных несдатчиков хлеба) бюро РПК постановляет:

1. РПК признает, что принимаемые до сих пор в отношении злостных несдатчиков хлеба репрессивные меры были недостаточны. Для окончательного слома саботажа считать необходимым наметить к единовременной продаже особо злостных контрак-тантов по району до 200 хозяйств, подготовив продажу на протяжении 1-2-х дней.

Поручить уполномоченным РПК тщательно подобрать подлежащие к продаже хо-зяйства, не допустив к продаже хозяйства красноармейцев, партизан и бедняков.

2. Прикрепить к решающим селам по единоличному сектору членов бюро РПК, членов президиума РИК и членов президиума райКК для немедленного слома кулацкого саботажа и решительного сдвига в хлебозаготовке, обеспечить выполнение директивы облпарткома об окончании плана хлебозаготовок к 1.ІІ-33 г. Запретить уполномочен-ным выезд без санкции РПК из сел.

3. Для немедленного выявления и изъятия контрреволюционных элементов и зачинщиков в деле срыва хлебозаготовок предложить нач[альнику] ГПУ т. Пандорину ор-ганизовать пять оперативных групп, командировать их в следующие сельсоветы: Олеш-ня 1 и 2, Кириковка, Яблочное, Старая Рябина, Ахтырка.

4. Имея в виду, что в ряде колхозов, недовыполнивших как по общему количеству, так и по культурах план хлебозаготовки, продолжают храниться под тем или другим видом разные фонды (последы – колхоз им. Ленина с.Хухра, на горячие завтраки – “Чер-воний шлях” с. Пологи и коммуна “Червона Зірка”), предложить под персональную от-ветственность уполномоченных РПК и секретарей партячеек немедленно выявить такие незаконно скрываемые хлебные ресурсы и обеспечить вывозку их на протяжении 1-2-х дней.

5. Сегодня же командировать ответственных уполномоченных со специальным по-ручением в отстающие колхозы для организации немедленного выполнения ими дан-ных заданий путем тщательной проверки собранного и расходованного хлеба, организовав сбор раскраденного и незаконно розданного хлеба, а также тщательную проверку всех амбаров.

Имея в виду, что в большинстве колхозов по району имеется передача авансов свыше установленных норм, тогда как план этими колхозами частично недовыполнен к обще-му плану, а также по культурам, предложить указанным уполномоченным немедленно организовать возврат переданного и разворованного хлеба, а также строго проследить за привлечением к ответственности лиц, воровавших хлеб.

6. Для усиления хлебозаготовок считать необходимым сегодня же организовать буксирные бригады из колхозников, выполнивших полностью и по культурам план хлебо-заготовок, в количестве 300 чел., послав их в помощь особо отстающим сельсоветам по единоличному сектору.

Предложить фракции РИК обеспечить переброску буксирных бригад.

7. Отметить, что директива РПК, данная на основе указаний облпарткома уполномоченным РПК и секретарям партячеек о закреплении на каждые 3-5 дворов ответс-твенных уполномоченных, проведена формально, что указанные уполномоченные не работают в отдельности с каждым контрактантом, а вызывают их в так называемый штаб, организованный на каждые 5 контрактантов, предложить уполномоченным немедленно оставить такую практику, перестроив свою работу для непосредственной ра-боты с каждым контрактантом в отдельности.

8. В ряде сельсоветов обнаружены факты, что у единоличников имеется хлеб необмолоченный или плохо обмолоченный, скрываемый в соломе, полове и т.д. Поэтому предложить всем уполномоченным РПК немедленно организовать у этих единолични-ков переобмолот соломы, проверку половы и проч.

9. В дополнение постановления бюро РПК от 20.І-33 г. считать необходимым: колхозы, невыполнившие планов по хлебозаготовке, преуменьшившие свой валовой сбор и недовыполнившие [план] по культурам, лишить скидки в количестве 230 т.

Фракции РИК сегодня же обеспечить доведение лишения скидок, а уполномоченным РПК обеспечить на протяжении 1-2 дней вывозку указанных 230 т хлеба.

Секретарь Ахтырского РПК
Заяц

ф.П-26, оп.1, спр.21, арк.70-72. Оригінал.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1933.php#nom-149
№ 149
ЛИСТ В. П. ЗАТОНСЬКОГО* ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У
ПРО ХІД ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ, ФАКТИ ПРИХОВУВАННЯ ХЛІБА, НЕОБХІДНІСТЬ ПОЛІПШЕННЯ РОБОТИ ПАРТІЙНИХ ТА РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПО ВИКОНАННЮ ПЛАНУ ХЛІБОЗДАЧІ

22 січня 1933 р.

Положение в Одесской области тяжелое. (Тяжелое для нас, но легкое для саботажников хлебозаготовок). Народу в районах много сидит и как-будто инструктировали их неплохо. Тт. Молотов, Каганович, Косиор, Хатаевич, все побывали тут.

А пришедшие в район все эти особо и просто уполномоченные, если не отсиживаются (фактически), то мечутся, хватаясь за каждую случайно попадающуюся яму.

Переобмолотом плана не покроете, а сейчас на юге области туман с дождем, на севере (пишу на перегоне Новая Украинка – Зиновьевск) снежная метель. Молотьба прекратилась. Собачий холод и ветер. Отсиживаться от работы в самый раз.

Остается единственный источник-собирание разворованного (или вообще так или иначе разобранного) хлеба.

И вот, когда хватаются за каждую ямку, у мужика создается твердое убеждение, что каждая находка является случайной, что более того, ни партийные уполномоченные, ни ГПУ не знают и тычутся во все стороны как слепые котята, временами сбиваясь на огульные репрессии.

Но эта, как выражается Косиор, “оглобельная” тактика в конце концов мало кого пугает, именно потому, что это подтверждается незнанием обстановки. Действуют, хотя и энергично, но вслепую. Одно время ГПУ было (в записке т. Балицкого) провозгласило, что ихние уполномоченные не в пример другим все разведают, организуют. Несомненно, включение ГПУ (до декабря они по хлебу фактически “информировали о настроениях”) дало известный эффект, несомненно, их работники организованнее, а часто и толковее многих иных (это тебе не “красные профессора”), но и ГПУ, кое-что раскрывши сначала, осталось с настроениями, а мужик с хлебом.

Метод концентрированного наступления, выкристаллизовавшийся у нас, примерно, к приезду тт. Кагановича и Постышева, почему-то на деле (в 3-х районах, где я побывал) не применялся.

Казалось бы чего проще: наши уполномоченные намечают село, вернее колхоз, на который надо навалиться.

Уполномоченный ГПУ своими методами, партуполномоченный своими – (через актив) освещают положение, выясняют не абстрактное воровство (“усі крали” или “усі брали”), а конкретно у кого (у 3-6-10 колхозников) имеется этот разобранный хлеб в натуре. Устанавливают, кто фактический верховод, где фактическое правление (а не голова).

Устанавливают, повторяю, но не хватаются до поры до времени за первую попавшуюся яму, не сажают всех подозрительных типов. Надо, бывает, накопить козыри, иначе в такой игре останешься в дураках. Не обязательно начинать с тяжелых колхозов, можно взять сперва “легкий”, т. е. наилучше изученный, со сравнительно подготовленным активом. Лиха беда начало.

После основательной подготовки можно с уважаемыми колхозниками и “поговорить”.

Примерно:

Мы знаем, что хлеб у вас был и сейчас есть запрятанный, растащенный. Хотите по-хорошему – вытаскивайте, везите, мы вам готовы помочь снять позорное пятно…

Никто, понятно, не будет этим убежден, т. к. самые жестокие репрессии не поколеблют мужика, пока он уверен, что мы крошим наобум или бьем случайно попавшихся. Тогда (имея козыри на руках) можно подойти конкретнее. Тут же вызвать одного-двух (не более – остальных держать в резерве) укрывателей хлеба, послать их проверить (можно не закрывая собрания), разоблачить (фактами). Снова повторить обращение кончить сдачу хлеба миром. Понятно, снова не поверят. Решат, что уж выковырялись. Опять кого-либо разоблачить (с ямой), тут арестовать, прижать, описать корову и т. п. Запастись терпением.

Хорошо бы подготовить кого-либо, чтобы сам публично признался и “добровольно” сдал. Только не преследовать. Еще лучше обработать одного-двух либо добром (из действительных активистов), либо новыми путями через ГПУ, чтоб публично выдал “ямщика”.

Одним словом на деле разбить стену круговой поруки (чтоб была, хотя трещинка для начала). Создать у укрывателя хлеба неуверенность в своей безопасности, боязнь, что выдадут, опасение, что большевики взаправду докопались и разведали, что на селе творится.

Одновременно можно “польготить” дядьку в смысле “обеспечения наличия” хлеба.

Вовсе не обязательно, чтоб каждый сдавая зерно, каялся и клеймил себя вором. Пускай сдает под видом огородного посева (сделаем вид, что поверили), под видом авансов (хотя бы авансировали мукой, а сдавали зерном).

Это нельзя прокламировать, но намекнуть можно.

В с. Широком на Запорожье, например, после проработки, когда увидели, что деваться некуда, принесли колхозники “неизвестно от кого” в общественный амбар 450 ц за ночь (ровно столько, чтоб покончить план).

Правда, это немецкий колхоз – народ аккуратный. Воруя, учет вели и организованно возвращали (тайком, чтобы ворами не считали).

Но и украинца можно в конце концов убедить, что пожалуй выгоднее сдать хлеб. Для этого надо, повторяю, козыри на руках иметь, а не разбазаривать.

Коли сломать таким образом сопротивление в 2-3 колхозах на район – дальше может пойти уже легче (расширять прорыв фронта).

Кстати, местами наблюдаются случаи выбрасывания хлеба в реку, в колодец, в овраг и т. п.

Таких “дезорганизаторов” надо особо жестоко карать (за выброшенный пуд хлеба при обнаружении расстреливать, чтобы не срывал таким образом сдачи).

Такого рода указания дали мы с Майоровым по районам 20 января после того, как, побывав в Вознесенске и Арбузинке, я убедился, что работа ведется врассыпную и безрезультатно.

Вчера инструктировал новоукраинцев, наметили 2 колхоза для обработки. Но выехать на село было невозможно, мело в поле так, что даже на лошадях пробиться через наметы трудно. Оставил там Пахомова (так же еще т. Крупко сидит), а сам ночью перебросился в Зиновьевск, куда вызвал также секретаря из Знаменки (кстати последний на кустовое совещание с т. Кагановичем не попал и инструктирован меньше других).

Они уже (и Зиновьевск и Знаменка) наше письмо о концентрации усилий в немногих колхозах для прорыва фронта, получили, но ограничились “проработкой”, т. е. спустили до райуполномоченных и секретарей ячеек.

Сами же даже колхозов для операции не наметили (моего приезда не ждали). Ничего в этом деле и уполномоченный ГПУ т. Галицкий не предпринимал. Пристыдил их. Растолковал. Пошли в парткомы совещаться с ГПУ, собирать материалы, созваниваться и т. п., чтобы через два часа представить подходящие для первого раза объекты.

(Важно не сорваться с самого начала, а там уже многие отчаялись. В Знаменском районе один уполномоченный из области на этой почве покончил с собой. Говорят – зарезался перочинным ножиком).

В Новой Украинке тоже часа два вместе с нами выбирали колхозы, но те все же лучше были подготовлены.

Я согласился им дать 2-3 часа на размышление и подготовку. (В село все равно не выберешься – полдня надо затратить на переезд за 15 верст).

Но сегодня еще намеченные люди должны выехать в намеченные села. Времени то почти не остается. Крестьянин это тоже понимает и изо всех сил старается отсидеться до очередной кампании.

Кстати выяснилось сегодня, что в Знаменке лишь дней 15 начали интересоваться ямами и вообще возвращением разобранного (до этого молотили, затем вывозили фонды, затем организовывали переобмолот – словом все в кампанейской последовательности – не работа, а издевательство – и за 1932 г. сменилось 3 секретаря РПК). Неважно и в тех районах, где побывал в начале объезда области. Вознесенск сейчас старается, но слишком долго там рассуждали и мудрили. Трудно им теперь до конца дотянуть, хотя и взяли они больше своих соседей. Концентрировать усилия начали лишь в последнее время. В Арбузинке и того хуже.

Секретарь т. Кобзарь раньше давал смелые обещания, отказывался от помощи людьми, а сейчас растерялся и ударился в панику (видит-дело плохо).

Сидящий [в районе] уполномоченний т. Сидоров, видимо, не столько помогает, сколь мешает. Выписал к себе в район жену (его по этому поводу прописали в областной газете), и вообще решил обосноваться, отсиживаясь до конца заготовок. Тот же т. Сидоров наделал глупостей в связи с перегибами в с. Константиновке. Там какой-то кандидат партии, Харитонов, будучи бригадиром по индивидуалам, собрал группу мужиков в штабе, запер дверь, облил керосином кота, поджег его и бросил обезумевшее животное (через форточку что ли) в переполненную людьми комнату. После этого, собравши отдельно баб индивидуалок, втроем с другими беспартийными бригадирами начали их поочередно насиловать “в порядке натурштрафа”.

Наутро следующего дня уполномоченный по селу Сергеев, узнавши об этих издевательствах, арестовал насильников и, как он утверждает, позвонил об этом в РПК.

Там вначале не обратили внимания. Дня через 2-3 в село приехал т. Сидоров с представителем РПК Крживицким “Установили” из информации того же Сергеева факт перегибов, информировали РПК. Таким образом, якобы они все это раскрыли и провели недопустимое политически безграмотное постановление, где, во-первых, рассказали, размалевали этого самого “кота”, наговорили всякой чепухи про “инсценировку расстрела” (в природе этого не было) и обвинили во всем того же Сергеева, весь партколлектив – там 3 ячейки, исключили какого-то кандидата партии, Богородницкого, который к коту и насилию отношения не имел, а главное все это напечатали в своей газете (вырезку прилагаю). Тов. Речицкий** тоже был на бюро и не помешал им так наглупить. Он сам сейчас перепуган неудачами и готов “проявлять твердость”.

К сожалению сам т. Сидоров 18 января был в далеком селе верст за 40-45. Начиналась метель, и я не мог до него добраться, так как должен был поспеть к подходу поезда на Одессу, чтобы поспеть к докладу о пленуме*** на общегородском активе 19 января.

20 января туда поехал т. Голод****, был вызван в район т. Сидоров, чтобы разобраться в этой дикой истории.

Каковы результаты, еще, понятно, не знаю, но ясно, что т Сидорова надо гнать из района как несправившегося и не оправдавшего доверия партии. Мне очень хотелось самому до него добраться, но из-за снега не вышло. И второй раз возвращаться в Арбузинку было нецелесообразно, т. к. надо использовать остающиеся дни, чтобы побольше выкачать хлеба. Тов. Речицкого основательно проинструктировал, посидел с ним полдня в колхозе, намеченном для операции. Посмотрим, как он себя покажет.

Кстати, в этом колхозе 115 дворов, 57 студентов вузов, техникумов и рабфаков (в среднем один на два двора) это было выставлено как причина недостатка рабочей силы во время уборки. (Колхоз им. “Ноябрьского пленума” в Новокраснянском сельсовете). Недурная причина развала колхоза.

Правление прежнего состава уже осуждено на разные сроки до 10 лет концлагеря. Недавно 21 кулака исключили (было значит до того 136 дворов, и несколько студентов приходится на эти исключенные дворы).

О той, как обком распределит оставшуюся нагрузку между районами, писать уже не стану. Эта цифра сейчас большого значения не имеет. К примеру, Зиновьевску оставалось еще до конца 14 458 т, ему оставили (под видом декадного задания) 5 тыс., а они не дают и 500 т за пятидневку. Все дело не в том как расписать, а как ободрить и подстегнуть, чтобы еще заготовляли. Тов. Майоров, когда я приехал в Одессу, показал мне свою разверстку и делал вид, что уже остающиеся возьмем. По темпам последних дней и тому, что сам видел в районах, трудно верить, чтобы до 5 февраля сумели взять даже эти 6 млн. пудов.

Очевидно, придется еще заготовлять и после сева. Между прочим, насчет репрессий. Мне рассказывали из практики Одесской области, в частности Новой Украинки и Знаменки (то же передавал товарищ, приехавший ко мне из Никополя), что выселением на север не так уже огорчались. Никто не дезертировал, многие шли с гармошкой, а были даже случаи “добровольчества”, когда соседи обращались с просьбой включить их в партию переселецев.

Это, несомненно, одно из достижений пятилетки: нет безработицы, везде нужны рабочие руки, везде проживешь, мужика, некогда приросшего корнями к земле, сейчас не узнать, но лучше бы он не так быстро “переплавлялся” и эмансипировался от земли. Легче бы хлеб взять было.

Сейчас допр не пугает, высылки тоже не страшат. Пока более или менее корову жалеет или свинью, когда описывают, но вообщем трудно пронять.

Газеты с законом***** лишь сегодня получены, еще разговоров об этом среди крестьян не слыхал. Наверняка севу это поможет, но для заготовок этого года получится пока что дополнительная трудность. Районщики этого не понимают, впрочем, они вообще уже больше думают о дальнейшем будущем (посев и проч.), чем о необходимости добывать хлеб сейчас. Даже хорошие большевики как-будто выдохлись (многие).

Еще личным воздействием можно несколько взбодрить – письменных указаний не воспринимают.

Ночью обратно переброшусь в Новую Украинку, чтобы спуститься в колхозы.

В. Затонский

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф 1. Оп. 1. Спр. 2264. Арк. 48-57.

* В. П. Затонський виїздив у область як уповноважений ЦК КП(б)У з питань хлібозаготівель.
** А. А. Річицький – заст головного редактора УРЕ, залучався як уповноважений ЦК КП(б)У по хлібозаготівлі.
*** Йдеться про об’єднаний пленум ЦК і ЦКК ВКП(б), який відбувся 7-12 січня 1933 р. 15 ачня 1933 р. ЦК КП(б)У дав вказівку вам парторганізаціям провести широке обговорення рішень пленуму, забезпечити виконання промислових планів і планів хлібозаготівель та засипки насіння.
**** Н. П. Голод – секретарь ЦК КП(б)У з питань постачання
***** Мова йде про постанову РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 19 січня 1933 р. про обов’язкову здачу зерна державі колгоспами та одноосібннми господарствамн. Ця постанова встановлювала тверді зобов’язання, які мали силу податку щодо здачі зерна державі. Всі лишки хліба після виконання цих зобов’язань залишались у повному розпорядженні колгоспів, колгоспників та одноосібників.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1933.php#nom-150
№ 150
ДИРЕКТИВНЫЙ ЛИСТ ЦК КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УСРР
ВСІМ ОБКОМАМ ПАРТІЇ ТА ОБЛВИКОНКОМАМ ПРО НЕПРИПУСТИМІСТЬ МАСОВИХ ВИЇ3ДІВ КОЛГОСПНИКІВ ТА ОДНООСІБНИКІВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ

23 січня 1933 р.

Из некоторых районов Украины начались по примеру прошлого года массовые выезды крестьян в Московскую, Западную области, ЦЧО, Белоруссию “за хлебом”. Имеют место случаи, когда села покидаются почти всеми единоличниками и частью колхозников. Нет никаких сомнений, что подобные массовые выезды организуются врагами Советской власти, эсерами и агентами Польши с целью агитации “через крестьян” в северных районах СССР, против колхозов, против Советской власти. В прошлом году партийные, советские и чекистские органы Украины прозевали эту контрреволюционную затею врагов Советской власти. В этом году повторения этой ошибки не должно быть допущено. ЦК КП(б)У и СНК УССР предлагают:

1. Немедленно принять в каждом районе решительные меры к недопущению массового выезда единоличников и колхозников, исходя из разосланной по линии ГПУ директивы Балицкого.

2. Проверить работу всякого рода вербовщиков рабочей силы на вывоз за пределы Украины, взять ее под строгий контроль с отстранением от этой работы и изъятием всех подозрительных контрреволюционных элементов.

3. Развернуть широкую разъяснительную работу среди колхозников и единоличников против самовольных выездов с оставлением хозяйства и предостеречь их, что в случае выезда в другие районы, они будут там арестовываться.

4. Примите меры к прекращению продажи билетов за пределы Украины крестьянам, не имеющим удостоверений РИК. о праве выезда или промышленных и строительных, государственных организаций о том, что они завербованы на те или иные работы за пределы Украины.

Соответствующие указания даны по линии уполномоченного НКПС и транспортного ГПУ.

5. Сообщите не позже 6 часов вечера 24 января коротко фактическое положение с массовым выездом крестьян по вашей области.

Секретарь ЦК КП(б)У М. Хатаевич

Председатель Совнаркома УССР В. Чубарь

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 9. Арк. 115-116.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Sumy-1932-33.php#nom-87
№ 87
ЛИСТ ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙВИКОНКОМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДО ГОЛОВИ БУДИЛЬСЬКОЇ СІЛЬРАДИ ТА ГОЛОВИ КОЛГОСПУ “ВІЛЬНА ПРАЦЯ”
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧИМ

24 січня 1933 р.

До голови Будильської сільради
та голови колгоспу “Вільна праця”

В окремих колгоспах є окремі двори, що голодують, а Ви не вживаєте будь-яких за-ходів, ніби-то це Вас не стосується. Колгоспи повинні негайно запобігти цих явищ і бути занадто чутливими, особливо до бригадирів, колгоспників з великою кількістю трудод-нів, родин червоноармійців як колгоспників, так і одноосібників, червоних партизан, до дітей, в кого б вони не були, за стан яких Ви несете відповідальність.

Ця допомога повинна бути організована через взаємодопомогу колгоспників. Зберіть гроші, купіть овочі, корову на м’ясо, хліба у колгоспників та видайте грошей і натурфонд з колгоспу (з листа т.Постишева).

Значна кількість хліба є закопана, захована в землю, розвиньте ініціативу його виявлення засобом натур[альної] нагороди хлібом виявивших [хліб] осіб і повернення час-тини цього хліба на цю допомогу.

Окремі випадки голодухи повинні бути зліквідовані на містах негайно, але є декілька колгоспів у районі, де потрібна загальна допомога, на яку потрібно мобілізувати значні кошти, а тому за ухвалою райтрійки Ви повинні виділити і переказати на рахунок райс-поживспілки в Лебединській філії Держбанку 300 крб., зписавши на витрати за рахунок адміністративно-управлінських витрат.

Не пізніше 26.ІІ-33 р. надішліть до РВК список всіх виявлених, що знаходяться в тяжкому продовольчому стані з визначенням складу сім’ї, характеристики про кількість працездатних, кількість вироблених трудоднів і причини такого тяжкого стану, коли і яка надана Вами допомога.

Голова райтрійки – голова РВК Гужвій

Райпостач Ріпка

ф.Р-2709, оп.1, спр.8, арк.84. Оригінал.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Sumy-1932-33.php#nom-92
№ 92
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ІНСПЕКТОРА КОНОТОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ КК РСІ ДО СЕКРЕТАРЯ РКК РСІ
ПРО ФАКТИ ПРИДБАННЯ ЗА БЕЗЦІНОК КОНФІСКОВАНОГО У НЕЗДАТЧИКІВ ХЛІБА МАЙНА КЕРІВНИКАМИ ТА КОМУНІСТАМИ С. СОСНІВКА КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 січня 1933 р.

До секретаря РКК РСІ т.Носкова
Інспектора РКК РСІ т.Хандогіна І.В.

Доповідна записка

Прибувши до с. Соснівки 26.І-33 р. по справах господарчо-політичних кампаній, мною виявлено слідуюче:

Під час переведення хлібозаготівлі урядом надано право пристосовувати самих жорстоких репресивних заходів до злісних нездатчиків хліба державі в порядкові на-кладання штрафів на окремі господарства. Соснівська сільрада довела такі репресії до заможних господарств у кількості 33, оштрафувавши їх на суму 37055 крб. За несплату накладених штрафів ці господарства продані, виручено від продажу 26887 крб., а гро-шей поступило до каси на 27.І лише 10400 крб. Чому Соснівська сільрада повнотою не покрила суми накладеного штрафу? Слід зазначити, що торги в більшій частині прово-дились групою керівників села, які продавали речі та майно за безцінок, з таким розра-хунком, аби найбільш цінні речі попали до їхніх рук за безцінок. В торгах брали участь майже всі комуністи Соснівського партосередку та значна частина керівників села, як Самсоненко Грицько, він же голова КТ, та ін. З проданого майна попало до рук приват-них осіб за безцінок різних речей на суму 8844 крб., з них: куплено активом на 3025 крб., а сплачено на 27.І лише 4784 крб.

Про всі ці вчинки знав голова сільради Назаренко, але заходів із свого боку не вжив щодо припинення розбазарювання майна.

Зі свого боку вважаю, що вчинок керівників села та комуністів заслуговує самих жор-стоких оргвисновків.

Інспектор РК РСІ Хандогін

ф.Р-4537, оп.1, спр.47, арк.48. Оригінал.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1933.php#nom-152
№ 152
ЗАПИСКА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ УПОВНОВАЖЕНОГО ДПУ ПО НОВОУКРАЇНСЬКОМУ РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ГОЛОВІ ДПУ УСРР
ПРО ФАКТИ ВИКРИТТЯ ПРИХОВАНОГО ХЛІБА В РЯДІ СЕЛ РАЙОНУ

27 січня 1933 р.

Новая Украинка

В с. Песчаный Брод, в артели “1 Мая” проводил собрание т. Затонский. В результате на собрании было вскрыто 3 ямы, после собрания- 15 ям, с количеством хлеба – 116 пудов. Возвращено хлеба – 11 хозяйствами – 64 пуда хлеба. Поступил целый ряд анонимок о скрытом хлебе. Благодаря собранию, за 2 дня было заготовлено 35 ц хлеба.

Такое же собрание было проведено в колхозе им. Петровского в с. Татаровка. На собрании вскрыто 2 ямы. За 3 дня заготовлено – 17 ц хлеба. Три недели тому назад этот колхоз прекратил хлебосдачу.

Проведение собраний производит большое впечатление на селян.

Уполномоченный ГПУ по Новоукраинскому району
Родал

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 2262. Арк. 73.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1933.php#nom-154
№ 154
ЗВЕДЕННЯ НАРКОМАТУ ЮСТИЦІЇ УСРР ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У
ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАСУДЖЕНЬ ПО УКРАІНІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ЗДАЧІ ХЛІБА, САБОТАЖ ТА СПЕКУЛЯЦІЮ ХЛІБОМ

29 січня 1933 р.

Боротьба органів юстиції за хліб

Судова репресія по УСРР на 4 п’ятиденку січня 1933 р.

I. НЕЗДАЧА ХЛІБА

а) Кількість репресій

По 182 районів УСРР (не наведено даних по Вінницькій області) засуджено за нездачу хліба за 4 п’ятиденку січня 1306 осіб, що складає пересічно на район понад 7 засуджених.

Динаміка судової репресії за окремі п’ятиденки січня місяця встановлюеться з таких даних.
1 п’ятиденка – 6 на район
2 п’ятиденка – 8 на район
3 п’ятиденка – 6 на район
4 п’ятиденка – 7 на район

Отже, за січень місяць репресія щодо кількості була досить значна та майже стабильна за окремі п’ятиденки. Незначні коливання в кількості репресій за різні п’ятиденки цілком природні.

Найбільшу щодо кількості репресію застосовано по Чернігівській області (15 на район), найменшу по Донецькій області (2 на район).

Кількість застосованоі репресії по вирішальних щодо хліба областях встановлюеться з таких даних:
Дніпропетровська область – 11 на район
Харківська область – 8 на район
Одеська область – 6 на район

б) Класовий напрям натиску

Із кількості 1306 засуджених за нездачу хліба твердоздатчиків 375(30 %), контрактантів 936 осіб (70 %).

Порівнюючи з п’ятиденкою січня, відсоток і кількість засуджених хлібоздатчиків за 4 п’ятиденку трохи зменшилися. Динаміка застосування репресії до різних соціальних груп, засуджених за різні п’ятиденки січня, встановлюється з таких даних:
1 п’ятиденка січня – твердоздатчиків 30 %
2 п’ятиденка січня – твердоздатчиків 33 %
3 п’ятиденка січня – твердоздатчиків 35 %
4 п’ятиденка січня – твердоздатчиків 30 %

в) Твердість судової репресії

До засуджених за нездачу хліба застосовано в основному цілком тверду репресію: до 1278 із 1306 (97,7 %) засуджених застосовано позбавлення волі, при чому в основному на строк понад 3 роки. Примусові роботи застосовано лише до 30 (2,3 %) засуджених.

Динаміка твердості репресії за різні п’ятиденки січня встановлюється з таких даних:

Позбавлення волі:
1 п’ятиденка січня 98,6 %
2 п’ятиденка січня 98,5 %
3 п’ятиденка січня 98,5 %
4 п’ятиденка січня 97,7 %

Отже, судова репресія залишається майже стабільна щодо твердості за різні п’ятиденки січня та цілком тверда.

г) Класовий напрям репресії

Репресію цілком правильно диференційовано щодо окремих соціальних груп засуджених: до куркулів та заможних застосовано позбавлення волі на 99,5 %, причому в основному на строк понад 5 років, а до контрактантів застосовано позбавлення волі на 97 %, причому в основному до 5 років.

2. РОЗКРАДАННЯ ХЛІБА

По 184 районах УСРР засуджено за розкрадання хліба 965 чоловік, що складае пересічно на район 5 засуджених.

Кількість застосованої репресії у боротьбі за розкрадання хліба залишається майже стабільна за різні п’ятиденки січня та грудня: передбачно на п’ятиденку припадав 5 засуджених за розкрадання хліба.

До засуджених за розкрадання хліба застосовано в основному досить тверду репресію: позбавлення волі застосованого до 911 із 965 засуджених (95 %), примусові роботи застосовано лише до 54 (5 % засуджених). В основному позбавлення волі застосовано на строк понад 3 роки.

Треба констатувати тенденцію до подальшого посилення репресій у боротьбі за розкрадання хліба в січні місяці.

3. БОРОТЬБА ЗА МІРЧУК

По 147 районах УСРР засуджено всього за мірчук 87 осіб.

Порівнюючи з 3 п’ятиденкою січня кількість застосованих репресій за мірчук трохи зменшилась.

За 3 п’ятиденку січня по 168 районах було засуджено 124 особи.

До засуджених за мірчук в основному застосована тверда репресія: позбавлення волі застосовано до 74 із 87 засуджених (85 %).

Порівнюючи з 3 п’ятиденкою січня, репресію в боротьбі за мірчук підсилено: за 3 п’ятиденку січня позбавлення волі у боротьбі за мірчук було застосовано до 76 % засуджених.

НКЮ вживае заходів щодо подальшого послабления у застосуванні примусових робіт у боротьбі за мірчук.

4. БОРОТЬБА 3 СПЕКУЛЯЦІЄЮ ХЛІБОМ

По 176 районах УСРР засуджено за спекулящю хлібом 211 осіб.

Порівнюючи з 3 п’ятиденкою січня, кількість засуджених за спекуляцію хлібом трохи збільшилася (з 190 до 211).

Треба відзначити певну активізацію з п’ятиденки в п’ятиденку січня боротьби з спекуляцією хлібом лінією органів юстиції.

До засуджених за спекуляцію хлібом застосовано в основному досить тверду репресію: позбавлення волі застосовано до 93 % засуджених, причому в основному на строк понад 3 роки.

Треба констатувати виявлену тенденцію посилити боротьбу не тільки збільшенням кількості засуджених, але також і посиленням репресії.

5. БОРОТЬБА 3 КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНИМ САБОТАЖЕМ

По 122 районах УСРР засуджено за контрреволюційний саботаж 419 осіб.

Серед засуджених: голів колгоспів- 71, членів управ колгоспів – 71, комірників – 56, завгоспів – 27, рахівників – 38.

Порівнюючи з 3 п’ятиденкою січня, кількість засуджених за контрреволюційний саботаж трохи зменшилася: за 3 п’ятиденку по 95 районах УСРР було засуджено 440 осіб.

Зменшення кількості засуджених за контрреволюційний саботаж йде головним чином за рахунок Київської та Харківської областей.

До засуджених за контрреволюційний саботаж застосовано на 4 п’ятиденку січня слабшу репресію ніж за 3 п’ятиденку:
До 20 засуджених застосовано розстріл (5 %),
До 343 засуджених застосовано позбавлення волі (82 %),
До 56 засуджених застосовано примусові роботи (13 %).

Позбавлення волі застосовано на 60 % на строк понад 5 років.

Зважаючи на те, що за 4 п’ятиденку збільшено кількість і відсоток застосування примусових робіт, НКЮ перевіряє правильність лінії у справах, в яких застосовано цього заходу соціальної оборони…

Нарком юстиції та генеральний прокурор УСРР
Поляков

ПА ІІП при ЦК Компартії України. Ф. 1. Оп. I. Спр. 2279. Арк. 67-74.

За матеріалами веб-ресурсів:
http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/index.php?1933-01

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.