Скупа хроніка 1933-го: березень (частина 3)

1933 рік. Березень

***
21 березня 1933 р. Доповідна записка Дніпропетровського обкому партії Наркоматові постачання СРСР та ЦК КП(б)У про погіршення продовольчого постачання промислових підприємств області

Березень, 21 1933 (вівторок) – Доповідна записка Дніпропетровського обкому партії Наркомату постачання СРСР про призупинення централізованого постачання робітників і службовців міст, про складне продовольче забезпечення на окремих заводах

Березень, 22 1933 (середа) – Газета «Вісті» ВУЦВК повідомила, що всі 12 радгоспів Одеського зернорадгоспу не готові до сівби: Бузький мав 6 % насіння, Бериславський – 29 %, Інгульський – 14 %, «Червоний Перекоп» – 22 % насіння від потреб

Березень, 23 1933 (четвер) – Постанова Київського обкому КП(б)У про розгортання комерційної торгівлі хлібом у м. Києві. Запропоновано розташувати її у робітничих центрах міста, біля вокзалу, виділити для випічки хліба 150 тонн на добу

Березень, 23 1933 (четвер) – Записка секретаря Козятинського райкому Вінницької області М. Грибанова до В. Чернявського про те, що органи ДПУ реєструють 25–30 % випадків смертності та опухання

Березень, 23 1933 (четвер) – Протокол засідання Центральної надзвичайної санітарної комісії боротьби з епідеміями НКОЗ УСРР. Зазначено, що темпи щеплення проти черевного тифу по всіх областях «цілком недостатні»: Чернігівська – 60 %, Вінницька – 68 %, Дніпропетровська – 84 %, Донецька – 87 % «шпиталізації черевнотифозних хворих»

Березень, 25 1933 (субота) – Кремлівський кабінет Й. Сталіна відвідав С. Косіор. Розмова тривала з 18.40 до 19.50. Були присутні Молотов та Каганович, які залишили кабінет о 20.40

Березень, 25 1933 (субота) – Протокол засідання Центральної надзвичайної санітарної комісії боротьби з епідеміями НКОЗ УСРР. Зазначено, що «значний зріст захворювань на висипний тиф і великі вогнища цієї інфекції утворюють загрозу щодо дальшого розповсюдження висипного тифу по районах Луганщини»

Березень, 26 1933 (неділя) – Обвинувальний висновок. Зазначено, що чоловік і жінка с. Врадіївка Врадіївського району Одеської області вбивали малолітніх дітей із метою продажу м’яса на ринку

27 березня 1933 р. Відомості ЦК КП(б)У про виділення продовольчої допомоги областям УСРР та АМСРР

27 березня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про насіння для України

27 березня 1933 р. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про норми висіву зернових в Україні

27 березня 1933 р. Директивний лист Одеських обкому КП(б)У та облвиконкому до Миколаївських міськкому партії і міськвиконкому про вжиття рішучих заходів щодо ліквідації голодування населення

Березень, 27 1933 (понеділок) – Протокол допиту звинувачуваного. Зазначено, що троє голодних братів з с. Кручиново Любашівського району Одеської області задушили 15-річного односельчанина, відрубали голову, злили кров, вилучили печінку, легені, серце, смажили і їли

Березень, 27 1933 (понеділок) – Директивний лист Одеського обкому КП(б)У про необхідність застосування рішучих заходів для ліквідації усіх випадків голодування, особливо дітей

Березень, 28 1933 (вівторок) – Село Бабайківка, Царичанський район, Дніпропетровська область. Зафіксовано випадок людоїдства

Березень, 29 1933 (середа) – Повідомлення Рубежанського райкому партії Донецькому обкому КП(б)У про голодування селян у селах Чабанівка, Маринівка, Н. Покровка, Боровенька, Єпіфанівка, Нова Астрахань, які мали 14 колгоспів. Зазначено, що головам сільрад було вручено директиву про вжиття термінових заходів та мобілізацію внутрішніх ресурсів хліба з метою забезпечення ранньої посівної кампанії

29 березня 1934 р. Відомості про розстріляних у 1933 р. “за забарвленням”. Факсиміле документу: арк. 142
ГДА СБ України Ф. 68, Спр. 228, арк. 142.

Березень, 30 1933 (четвер) – Відбулося засідання політбюро ЦК ВКП(б) за участю Кагановича, Молотова, Сталіна, Калініна, Куйбишева, Андреєва. Ухвалили рішення про призначення І. Ільїна другим, а І. Сапова третім секретарем Харківського обкому КП(б)У, а також про відрядження М. Кіллєрога на Україну, звільнивши його з посади члена колегії Наркомосу РСФРР. Призначено комісію на чолі з Кагановичем для з’ясування конкретних пропозицій щодо забезпечення посівної кампанії на Україні. Встановлено термін вручення колгоспам та одноосібникам хлібозаготівельних завдань – до 25 березня

Березень, 30 1933 (четвер) – Харків. Газета «Комуніст» поінформувала, що у Харкові та приміській смузі видано 257 тис. паспортів робітникам і 104 тис. службовцям, а Головне управління міліції використало запровадження паспортної системи для очищення столиці, заводів та установ «від класово-ворожих елементів». Передбачалося завершити видачу паспортів в Україні до 1 жовтня

30 березня 1933 р. З протоколу засідання бюро Недригайлівського райкому КП/б/У про оголошення догани уповноваженому райкому по с.Рубанка Недригайлівського району Чернігівської області Юхименку за приховування випадків смерті селян від голоду

30 березня 1933 р. Лист Павлоградського райкому партії до Дніпропетровського обкому КП(б)У про голод і людоїдство в с Межирічі

Березень, 31 1933 (п’ятниця) – Постанова ЦК КП(б)У про підготовку до весняної сівби та організацію продовольчої допомоги населенню Київської області. Запропоновано використовувати корів на час посівної, «оздоровити виснажених коней», призначити контролерів на сівалки, унеможливити «валандання колгоспників без дозволу правління по базарах і випадки масових невиходів на роботу», які становлять 30–50 % працездатних осіб, заборонити повністю харчування працездатних колгоспників та одноосібників за рахунок допомоги, розділити хворих і тих, що видужують, з метою їх відправки на роботу, вишукувати внутрішні продовольчі резерви

***

Документи свідчать

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Pyrig-1933.php#nom-200
№ 200
ІЗ ПОСТАНОВИ КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО РОЗГОРТАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТОРГІВЛІ ХЛІБОМ ТА ПОЛІПШЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ НАСЕЛЕННЯ КИЄВА
23 березня 1933 р.

1. Інформацію т. Гехтмана про підготовку до розгортання комерційної торгівлі хлібом по місту прийняти до відома.

2. Просити НКП СРСР т. Мікояна дозволити розпочати комерційну торгівлю хлібом з 5 квітня ц. р. Зобов’язати МПК цілковито забезпечити повне розгортання комерційної торгівлі хлібом та безперебійну роботу всіх точок з 5 квітня.

3. Вважати за потрібне торговельну мережу комерційного хліба розташувати по робітничих центрах міста біля вокзалу, пристані та виїздів з міста, а також по вулицях і провулках, що межують з центром міста,не розташовуючи хлібних крамниць безпосередньо в центрі.

4. Доручити Київському МПК забезпечити негайне створення додаткової виробничої бази хлібопечення на 100-150 т на добу, відновивши старі підприємства хлібопечення.

5. Доручити Київському МПК негайно розгорнути масово-політичну роботу серед робітничих мас у зв’язку з розгортанням комерційної торгівлі хлібом у Києві, відзначивши виключну роль т. Сталіна у покращенні стану постачання трудящих Києва.

Секретар обкому КП(б)У Демченко

Партархів Київського обкому Компартії України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 95.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Sumy-1932-33.php#nom-109
№ 109
З ПРОТОКОЛУ ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ БЮРО ЛИПОВОДОЛИНСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО РОЗГЛЯД ЛИСТА П. ПОСТИШЕВА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПОМОГИ КОЛГОСПНИКАМ ТА ОДНООСІБНИКАМ, ЩО МАЮТЬ ХАРЧОВІ УТРУДНЕННЯ

26 березня 1933 р.

… 3. [Слухали:] Лист т. Постишева про організацію допомоги колгоспникам та одно-осібникам, що мають харчові утруднення (Миронець).

1. [Ухвалили:] Лист прийнять до неухильного виконання.

2. Зобов’язати фракцію РВК організувати при РВК спеціальну п’ятірку під голову-ванням т. Рябошапки в складі: уповноваженого ДПУ, начальника Політвідділу МТС, голови УЧХ і представника РК ЛКСМУ. Аналогічні комісії утворити при кожній сільраді, виходячи з вказівок т. Постишева.

3. Зобов’язати комісію, виходячи з листа, намітити конкретні заходи для реалізації кожного пункту. Зобов’язати т. Рябошапку сьогодні ж видати обов’язкову постанову про збір продуктів для забезпечення харчування.

27 березня скликати голів сільрад та секретарів парторганізацій [на нараду], де проробити детально накреслені комісією заходи.

4. Надати право РВК всю макуху на маслозаводах забирати в розпорядження комісії.

Секретар РПК Миронець

ф.П-24, оп.1, спр.91, арк.93. Оригінал.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Sumy-1932-33.php#nom-110
№ 110
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ БЮРО ОХТИРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У

ПРО ОКРЕМІ ХАРЧОВІ ТРУДНОЩІ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧОВОЇ ДОПОМОГИ КОЛГОСПНИКАМ М. ОХТИРКА, СЕЛ ОЛЕШНЯ, ХУХРА, КИРИКІВКА, ЯБЛУЧНЕ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26 березня 1933 р.

1. [Слухали:] Про організацію харчової допомоги колгоспникам на основі листа облпарткому (т. Заяць).

Відмітити, що в районі створилося [важке] становище в окремих колгоспах, зокрема, в таких, як сс. Олешня, Хухра, Кириківка, Яблучне та в м. Охтирка, лише в наслідок контрреволюційної роботи ворожих елементів, що намагалися і намагаються розвалити колгоспи й стати на перешкоді переводимих партією та радвладою міроприємств на селі. Поруч з цим бюро відмічає, що як в попередній час, так і в сучасний мент з боку сільських організацій не дано й не дається рішучої відсічі класовому ворогові, що нама-гається спровокувати окремі харчові труднощі, боротися проти переводимих міроприємств і,зокрема,підготовки до весняної засів кампанії. В той же час з боку РВК, РПР, РСС та сільських керівників не використано місцевих можливостей для допомоги харчовими ресурсами колгоспникам, що мають тяжкий стан, та для забезпечення допомоги дітям через школи гарячими сніданками. Виходячи з такого стану окремих сільрад в районі та директиви облпарткому, бюро РПК пропонує:

1. Фракції РВК протягом 24-х годин розгорнути децентралізовану заготівлю городини і інших сільгоспродуктів за винятком хліба.

2. Організувати облік родин, що потребують негайної допомоги харчами.

3. Для практичної роботи в частині організації харчової допомоги при РВК затвердити комісію під головуванням т. Чорновола в такому складі: Вініцький – РПР, Деркач – наросвіта, Росман – РСС.

Пропонувати комісії протягом 24-х годин мобілізувати всі планові ресурси в районі, сконцентрувавши при РСС в райцентрі, а також на селі.

4. Прохати райКК дати по своїй лінії вказівки щодо організації контролю за схороненням і доцільним витрачанням харчових ресурсів, що утворюються для допомоги.

5. РВК дати вказівки про організацію при кожній сільраді комісії допомоги населенню, що перебуває в тяжкому стані, та видати обов’язкову постанову, виходячи з вказівок облпарткому та облвиконкому. Про вжиті міроприємства й практичну реалізацію директиви облпарткому організованій комісії подати матеріал до РПК до 28 березня до 17-ти годин дня.

Секретар Охтирського РПК
Заяць

ф.П-26, оп.1, спр.21, арк.101. Оригінал.

http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/Fam-Sumy-1932-33.php#nom-112
№ 112
З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ БЮРО НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У
ПРО ОГОЛОШЕННЯ ДОГАНИ УПОВНОВАЖЕНОМУ РАЙКОМУ ПО С. РУБАНКА НЕДРИГАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЮХИМЕНКУ ЗА ПРИХОВУВАННЯ ВИПАДКІВ СМЕРТІ СЕЛЯН ВІД ГОЛОДУ

30 березня 1933 р.

… Слухали: 9. Інформацію про стан с. Рубанка на основі перевірки (т. Новаків).

Ухвалили: 1. Констатувати, що за відсутністю масової роботи та керівництва з боку сільради і управи колгоспу як колгоспами, так і одноосібними господарствами, в наслідок чого маємо:

а) Колгоспи до весняної посівкампанії не готові, це наочно показав пробний виїзд 27.ІІІ – із 80 працездатних колгоспників І-ї бригади явилося лише 18 чол.
б) Реманент не відремонтований повністю, кінське тягло в незадовільному стані, занадто низька труддисципліна.
в) Виробничі завдання бригадам доведено формально, колгоспники й ціла бригада не знають, де будуть сіяти, чим і коли.
г) Важкий стан колгоспників і одноосібників у харчуванні стався лише з вини керівників села, про що, як сільрада, так і уповноважений РПК т.Юхименко не доводили до відому РПК і РВК.

Виходячи з цього, бюро РПК ухвалює:

1. За те, що т. Юхименко будучи уповноваженим РПК по с. Рубанка прикривав надзвичайно важкий* стан села, не інформував РПК про випадки вмирання на почві отощання, а кулацько-петлюрівський, ледарський елемент використав це на зрив весняного сіву, т. Юхименку оголосити догану. Запропонувати т. Давиденку, теперішньому уповноваженому РПК по с.Рубанка, вжити всіх заходів до підготовки та переведення весняного сіву.

2. В зв’язку з хворобою голови сільради т. Войтівця для зміцнення керівного проводу села, відкликати т. Тертичного з секретаря РВК й командирувати на голову Рубанської сільради.

3. Зобов’язати РЗВ протягом найближчих днів погасити заборгованість колгоспу “Нове життя” цієї сільради та вжити заходів до сплати заборгованості, одноразово командирувати декілька колгоспників від колгоспу до інших районів для закупки хліба колгоспу на харчування.

4. Зобов’язати фр[акцію] РВК вишукати та негайно відпустити харчову допомогу, як колгоспникам, так і одноосібникам, що вони зараз її потребують.

5. Для підсилення масової роботи командирувати т. Степанченка.

6. Запропонувати дирекції радгоспу “Овече” та cільраді всі господарства, що зараз перебувають в занадто важкому стані з харчуванням, відрядити на роботу в радгосп, а радгоспу зарахувати їх до праці й провадити харчування їх.

Секретар РПК Філін

ф.П-37, оп.1, спр.33, арк.136. Оригінал.

* У тексті “важливий”

За матеріалами веб-ресурсів:
http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Publicat/index.php?1933-03

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.